Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения государственной поддержки предпринимательской деятельности самозанятых лиц в сфере услуг

Заключение к проекту закона Украины от 11.12.2014 № 1424
Дата рассмотрения: 12.01.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки підприємницької діяльності самозайнятих осіб у сфері послуг" (N 1424 від 11.12.2014 р.)

У законопроекті з метою розвитку системи зайнятості, скорочення безробіття за рахунок заохочення самозайнятості громадян у сфері послуг запропоновано доповнити визначення мети та напрямів державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні (статті 3 та 4 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"), запровадити заходи щодо державної підтримки підприємницької ініціативи та діяльності молоді (стаття 8 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні").

Крім цього, передбачається: виключити із категорії платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування самозайнятих осіб, які зареєстровані безробітними у відповідності до вимог Закону України "Про зайнятість населення", провадять підприємницьку діяльність у сфері послуг та взяті на облік в органі доходів і зборів, обсяг доходу яких, отриманого ними впродовж календарного року, не перевищує 100000 гривень (стаття 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), надати право зазначеним особам брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та зараховувати стаж їх підприємницької діяльності до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком (стаття 10 цього Закону).

За результатами розгляду положень проекту Головне науково-експертне управління вважає за доцільне зазначити наступне.

Необґрунтованою, на нашу думку, є пропозиція щодо внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" в частині виключення з категорії платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування самозайнятих осіб, які зареєстровані безробітними у відповідності до вимог Закону України "Про зайнятість населення", провадять підприємницьку діяльність у сфері послуг та взяті на облік в органі доходів і зборів, обсяг доходу яких, отриманого ними впродовж календарного року, не перевищує 100000 гривень (стаття 4) і надання зазначеним особам права брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та зараховувати стаж їх підприємницької діяльності до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком (стаття 10). При цьому Головне управління виходить з того, що розбудова громадянського суспільства в Україні неможлива без належного гарантування на її території прав і свобод людини і громадянина, особливе місце серед яких займає право на соціальний захист громадян, що за змістом статті 46 Конституції України включає "право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом". Це право гарантується, зокрема, загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій. Із зазначеного конституційного припису випливає і один з принципів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме "обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності" (стаття 5 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування), з яким не узгоджується пропозиція щодо виключення згаданих самозайнятих осіб з категорії платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У даному випадку слід враховувати й те, що участь працівників, в тому числі самозайнятих осіб, до яких віднесені фізичні особи - підприємці (пункт 14.1.226 статті 14 Податкового кодексу України), у фінансуванні фондів соціального страхування дає їм можливість самим впливати на рівень свого соціального захисту в разі настання страхових випадків. Оскільки від розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування залежатимуть розміри страхових виплат (пенсії, допомоги у разі тимчасової втрати працездатності, по безробіттю тощо), відповідно звільнення цієї категорії осіб від його сплати призведе до погіршення рівня їх соціального забезпечення у разі настання страхового випадку.

Потребує уточнення пропозиція змін до статей 4, 7 та 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" в запропонованій редакції самого визначення категорії осіб, для яких пропонується встановити право добровільної участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, де вказані особи є одночасно самозайнятими та зареєстрованими безробітними. Адже самозайнята особа відповідно до п. 14.1.226 ст. 14 Податкового кодексу України це платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Самозайнятість це, по суті, одна з форм зайнятості, що передбачає самостійну організацію власної трудової діяльності, самостійне розпорядження вигодами від цієї діяльності та несення всіх пов'язаних із нею ризиків. А зареєстрований безробітний, згідно із статтею 1 Закону України "Про зайнятість населення", це особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна, і готова та здатна приступити до роботи. Безробітний же це особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос