Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно внедрения энергоэффективных мер в бюджетных учреждениях)

Заключение к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1409-1
Дата рассмотрения: 13.01.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах)"

У законопроекті шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України пропонується врегулювати порядок фінансування видатків на оплату договорів "енергосервісу", якими передбачено запровадження механізму надання енергосервісних послуг щодо комплексного вирішення питання енергозбереження в бюджетній сфері.

Головне управління, позитивно оцінюючи законодавчі пропозиції, які спрямовані на запровадження ефективних механізмів стимулювання енергозбереження в усіх сферах економіки, в тому числі у бюджетній сфері, разом із тим з приводу внесеного законопроекту вважає за доцільне зазначити таке.

1. За своїм економічним змістом поняття "енергосервіс" можна віднести до різновиду інвестиційних програм (проектів), порядок затвердження та бюджетне фінансування яких вже врегульовано чинними нормами Бюджетного кодексу України. Зокрема, згідно з вимогами п. 26 ч. 1 ст. 2 цього Кодексу під інвестиційною програмою (проектом) розуміється "комплекс заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій".

У зв'язку із цим пропонуємо розглянути можливість здійснення бюджетного фінансування "енергосервісу" у порядку, визначеному цим Кодексом для інвестиційних програм (проектів), проте з пропонованими у законопроекті особливостями, зокрема, щодо надання права розпорядникам бюджетних коштів укладати договори на строк, що перевищує строк дії встановлених бюджетних призначень та здійснення оплати таких договорів за рахунок економії витрат на оплату відповідних житлово-комунальних послуг.

2. У законопроекті пропонується у визначенні поняття "розпорядник бюджетних коштів", яким вважається "бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету", записати після слів "бюджетних зобов'язань" слова "довгострокових зобов'язань за енергосервісом". У такому доповненні, на нашу думку, немає потреби, оскільки за своїм економічним змістом "довгострокове зобов'язання за енернгосервісом" складає певну частину загальних бюджетних зобов'язань бюджетної установи. До того ж новим абзацом ч. 1 статті 48 Бюджетного кодексу України довгостроковому зобов'язанню за енергосервісом надається статус саме "бюджетного зобов'язання".

Пропонуємо також уточнити поняття "довгострокове зобов'язання за енергосервісом", визначивши його як "довгострокове бюджетне зобов'язання за енергосервісом".

Опрос