Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защищенности инвалидов в Украине

Заключение к проекту закона Украины от 11.12.2014 № 1400
Дата рассмотрения: 23.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні" (N 1400 від 10.12.2014 р.)

Метою законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є врегулювання "першочергових проблем у сфері державного соціального захисту інвалідів та докорінне реформування діючої системи їх державної соціальної підтримки і забезпечення". Для цього у ньому пропонується, зокрема: передача повноважень з проведення медико-соціальної експертизи новому органу державної влади - державній службі з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації; запровадження конкурсного механізму надання Фондом соціального захисту інвалідів різних видів фінансових допомог для виконання цільових проектів працевлаштування та соціально-трудової реабілітації інвалідів; запровадження спеціалізованого обліку працездатних інвалідів за територіями (місцевостями) їх проживання, наявними на них вакансіями, на яких можуть бути працевлаштовані інваліди відповідних категорій; ліквідація Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та її органів; забезпечення пільгового транспортного обслуговування інвалідів та надання їм права пільгового проїзду впродовж цілого року, в тому числі у період з 16 травня по 30 вересня - на внутрішніх лініях (маршрутах) залізничного, автомобільного транспорту для задоволення потреб у відновленні здоров'я тощо.

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У змінах до частини 1 статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів України" пропонується визначити інвалідність лише як "міру втрати людиною можливостей соціальної інтеграції". Проте, на нашу думку, відсутність у цьому визначенні зв'язку втрати можливостей соціальної інтеграції зі станом здоров'я людини дещо спотворює саме поняття "інвалідність", оскільки дозволяє визнати інвалідом фактично здорову людину, яка з тих чи інших причин не бажає інтегруватися у суспільне життя.

2. За змістом положень законопроекту пропонується, по суті, створити новий орган державної влади - державну службу з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації та передати їй повноваження органів медико-соціальної експертизи (пропозиції до статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", статей 7, 71, 8 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"). Вказана новела викликає низку застережень з огляду на наступне. Згідно з пунктом 91 частини 1 статті 116 Конституції України повноваження щодо утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади надані відповідно до закону Кабінету Міністрів України. Крім цього, у зв'язку з тим, що створення та діяльність органів державної влади провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України, то згідно з частиною 1 статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Відповідна вимога передбачена також у Регламенті Верховної Ради України. Вважаємо також, що, враховуючи вимоги частини 1 статті 91 Регламенту Верховної Ради України, до законопроекту доцільно було б додати повне більш змістовне обґрунтування доцільності створення такого органу, у тому числі аналіз діяльності існуючої системи органів медико-соціальної експертизи, що дозволило б більш повно та об'єктивно оцінити та спрогнозувати доцільність утворення державної служби з питань медико-соціальної експертизи.

Варто також звернути увагу на те, що Закон України "Про Кабінет Міністрів України" (статті 50 та 51) не передбачає обов'язок Кабінету Міністрів України погоджувати свої акти з громадськими організаціями, що пропонується у змінах до частини 2 статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та у змінах до статті 7 "Про реабілітацію інвалідів в Україні". При цьому згідно із статтею 42 названого Закону Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції громадських об'єднань з питань, що належать до його компетенції. У зв'язку з цим пропонуємо внести до проекту відповідні зміни.

3. У законопроекті не забезпечено системності при посиланні на назви органів державної влади. Зокрема, із змісту формулювання "в органах державної служби з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації (комісіях з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації)" (частина 1 статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні") неясно, що мається на увазі - чи комісія (це інша назва державної служби), чи її структурний підрозділ. У законопроекті є посилання на органи державної фіскальної служби (зміни до статей 141 та 143 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"). При цьому аналогічні за змістом зміни до відповідних положень цього Закону, в яких міститься посилання на органи доходів і зборів (стаття 143) не пропонуються. Зазначимо, що, на нашу думку, з метою забезпечення узгодженості між собою положень чинного законодавства у законопроекті доцільніше було б використовувати узагальнюючий термін "центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику".

4. У законопроекті пропонується встановити, що підприємства та організації громадських організацій інвалідів набуватимуть право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за "умови наявності реєстрації у відповідному органі фіскальної служби, яка здійснюється на підставі відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" (зміни до частини 2 статті 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"). За чинною редакцією частини 1 цієї статті та відповідних положень ПК України у даний час такі пільги отримуються на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни. Видається, що скасування чинного механізму надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів пільг із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) потребує належної попередньої правової та економічної оцінки його ефективності, а також відповідної діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни. Натомість у документах, які додаються до законопроекту, відповідна інформація відсутня.

На нашу думку, оскільки внаслідок запропонованих проектом змін (пропозиції до статті 143 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні") рішення про скасування права на пільги з оподаткування підприємства та організації громадських організацій інвалідів прийматиме орган державної фіскальної служби, зазначену статтю слід виключити із Закону. Це пояснюється тим, що згідно з пунктом 30.5 статті 30 ПК України "податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу".

5. У проекті запроваджується спеціалізований публічний облік працездатних інвалідів (зміни до статті 181 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"). Однак із змісту внесених пропозицій неясно, яка інформація буде обліковуватися, як цей облік буде вестися, наскільки відповідна інформація буде прозорою і доступною для потенційних роботодавців. Крім цього, пропозиція, за якою підприємства, установи, організації, фізичні особи щороку сплачують адміністративно-господарські санкції відповідним відділенням Фонду за недотримання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю "при умові існування в області доступного спеціалізованого публічного обліку працездатних інвалідів з 01.01.2016 р" (пропозиція до частини першої статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"), виглядає юридично некоректною. Річ в тому, що зазначена норма, по суті, допускатиме невиконання уповноваженим органом обов'язку із формування відповідного обліку, забезпечення його доступності, що не відповідає правилам законодавчої техніки.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос