Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защищенности инвалидов в Украине

Заключение к проекту закона Украины от 11.12.2014 № 1400
Дата рассмотрения: 23.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні" (N 1400 від 10.12.2014 р.)

Метою законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є врегулювання "першочергових проблем у сфері державного соціального захисту інвалідів та докорінне реформування діючої системи їх державної соціальної підтримки і забезпечення". Для цього у ньому пропонується, зокрема: передача повноважень з проведення медико-соціальної експертизи новому органу державної влади - державній службі з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації; запровадження конкурсного механізму надання Фондом соціального захисту інвалідів різних видів фінансових допомог для виконання цільових проектів працевлаштування та соціально-трудової реабілітації інвалідів; запровадження спеціалізованого обліку працездатних інвалідів за територіями (місцевостями) їх проживання, наявними на них вакансіями, на яких можуть бути працевлаштовані інваліди відповідних категорій; ліквідація Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та її органів; забезпечення пільгового транспортного обслуговування інвалідів та надання їм права пільгового проїзду впродовж цілого року, в тому числі у період з 16 травня по 30 вересня - на внутрішніх лініях (маршрутах) залізничного, автомобільного транспорту для задоволення потреб у відновленні здоров'я тощо.

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У змінах до частини 1 статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів України" пропонується визначити інвалідність лише як "міру втрати людиною можливостей соціальної інтеграції". Проте, на нашу думку, відсутність у цьому визначенні зв'язку втрати можливостей соціальної інтеграції зі станом здоров'я людини дещо спотворює саме поняття "інвалідність", оскільки дозволяє визнати інвалідом фактично здорову людину, яка з тих чи інших причин не бажає інтегруватися у суспільне життя.

2. За змістом положень законопроекту пропонується, по суті, створити новий орган державної влади - державну службу з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації та передати їй повноваження органів медико-соціальної експертизи (пропозиції до статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", статей 7, 71, 8 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"). Вказана новела викликає низку застережень з огляду на наступне. Згідно з пунктом 91 частини 1 статті 116 Конституції України повноваження щодо утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади надані відповідно до закону Кабінету Міністрів України. Крім цього, у зв'язку з тим, що створення та діяльність органів державної влади провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України, то згідно з частиною 1 статті 27 Бюджетного кодексу України до законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Відповідна вимога передбачена також у Регламенті Верховної Ради України. Вважаємо також, що, враховуючи вимоги частини 1 статті 91 Регламенту Верховної Ради України, до законопроекту доцільно було б додати повне більш змістовне обґрунтування доцільності створення такого органу, у тому числі аналіз діяльності існуючої системи органів медико-соціальної експертизи, що дозволило б більш повно та об'єктивно оцінити та спрогнозувати доцільність утворення державної служби з питань медико-соціальної експертизи.

Варто також звернути увагу на те, що Закон України "Про Кабінет Міністрів України" (статті 50 та 51) не передбачає обов'язок Кабінету Міністрів України погоджувати свої акти з громадськими організаціями, що пропонується у змінах до частини 2 статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та у змінах до статті 7 "Про реабілітацію інвалідів в Україні". При цьому згідно із статтею 42 названого Закону Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції громадських об'єднань з питань, що належать до його компетенції. У зв'язку з цим пропонуємо внести до проекту відповідні зміни.

3. У законопроекті не забезпечено системності при посиланні на назви органів державної влади. Зокрема, із змісту формулювання "в органах державної служби з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації (комісіях з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації)" (частина 1 статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні") неясно, що мається на увазі - чи комісія (це інша назва державної служби), чи її структурний підрозділ. У законопроекті є посилання на органи державної фіскальної служби (зміни до статей 141 та 143 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"). При цьому аналогічні за змістом зміни до відповідних положень цього Закону, в яких міститься посилання на органи доходів і зборів (стаття 143) не пропонуються. Зазначимо, що, на нашу думку, з метою забезпечення узгодженості між собою положень чинного законодавства у законопроекті доцільніше було б використовувати узагальнюючий термін "центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику".

4. У законопроекті пропонується встановити, що підприємства та організації громадських організацій інвалідів набуватимуть право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за "умови наявності реєстрації у відповідному органі фіскальної служби, яка здійснюється на підставі відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу" (зміни до частини 2 статті 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"). За чинною редакцією частини 1 цієї статті та відповідних положень ПК України у даний час такі пільги отримуються на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни. Видається, що скасування чинного механізму надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів пільг із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) потребує належної попередньої правової та економічної оцінки його ефективності, а також відповідної діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни. Натомість у документах, які додаються до законопроекту, відповідна інформація відсутня.

На нашу думку, оскільки внаслідок запропонованих проектом змін (пропозиції до статті 143 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні") рішення про скасування права на пільги з оподаткування підприємства та організації громадських організацій інвалідів прийматиме орган державної фіскальної служби, зазначену статтю слід виключити із Закону. Це пояснюється тим, що згідно з пунктом 30.5 статті 30 ПК України "податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції виключно цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього Кодексу".

5. У проекті запроваджується спеціалізований публічний облік працездатних інвалідів (зміни до статті 181 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"). Однак із змісту внесених пропозицій неясно, яка інформація буде обліковуватися, як цей облік буде вестися, наскільки відповідна інформація буде прозорою і доступною для потенційних роботодавців. Крім цього, пропозиція, за якою підприємства, установи, організації, фізичні особи щороку сплачують адміністративно-господарські санкції відповідним відділенням Фонду за недотримання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю "при умові існування в області доступного спеціалізованого публічного обліку працездатних інвалідів з 01.01.2016 р" (пропозиція до частини першої статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"), виглядає юридично некоректною. Річ в тому, що зазначена норма, по суті, допускатиме невиконання уповноваженим органом обов'язку із формування відповідного обліку, забезпечення його доступності, що не відповідає правилам законодавчої техніки.

Опрос