Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в статью 165 Налогового кодекса Украины (относительно включения доходов, полученных ветераном войны в виде арендной платы за паи, в перечень доходов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) облагаемого налогом дохода)

Заключение к проекту закона Украины от 10.12.2014 № 1366
Дата рассмотрения: 01.10.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення доповнень до статті 165 Податкового кодексу України (щодо включення доходів, отриманих ветераном війни у вигляді орендної плати за паї, до переліку доходів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподаткування доходу)"

У законопроекті пропонується не включати до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб "доходи, отримані ветераном війни у вигляді орендної плати за земельні частки (паї) у грошовій формі та/або у натуральній формі".

Згідно із Пояснювальною запискою до законопроекту його прийняття дозволить "законодавчо посилити соціальний захист інвалідів війни та інших ветеранів війни" та відповідатиме "принципу соціальної справедливості, суспільним очікуванням та пануючій у суспільстві моралі".

Головне управління, проаналізувавши законопроект, вважає аргументи, наведені у Пояснювальній записці на користь його прийняття, недостатньо переконливими з огляду, зокрема, на наступне.

По-перше, на наш погляд, пропозиція щодо надання переваги у податкових пільгах ветеранам війни щодо доходів у вигляді орендної плати за земельні частки (паї) порівняно з іншими передусім соціально незахищеними (наприклад, пенсіонерами, інвалідами, малозабезпеченими тощо) групами населення не повною мірою узгоджується із принципом рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України) та принципом соціальної справедливості - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків (підпункт 4.1.6  пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу України).

По-друге, слід звернути увагу на те, що статтею 165 Податкового кодексу України від оподаткування податком на доходи фізичних осіб звільняються, здебільшого, доходи соціального або благодійного характеру, до яких орендна плата за земельні частки (паї) не належить, оскільки за своїм змістом її можна віднести до доходів від підприємницької діяльності.

Опрос