Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно увеличения привлекательности инвестиционной деятельности и улучшения состояния платежного баланса Украины)

Заключение к проекту закона Украины от 10.12.2014 № 1365
Дата рассмотрения: 27.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збільшення привабливості інвестиційної діяльності та поліпшення стану платіжного балансу України)"

У проекті пропонується вдосконалити процедуру формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (у подальшому - ТОВ) та усунути певні розбіжності в чинному законодавстві України щодо іноземного інвестування в Україну. На думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, запропоновані зміни до Цивільного кодексу України, законів України "Про господарські товариства", "Про режим іноземного інвестування" та до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволять "іноземним інвесторам здійснювати інвестиції шляхом переведення зобов'язань в акції, частку в статутному капіталі, пай чи інші корпоративні права товариства, що сприятиме зростанню іноземного інвестування в економіку України та поліпшенню інвестиційного клімату країни".

Розглянувши законопроект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Звертаємо увагу на те, що у проекті пропонується законодавчо врегулювати різні за змістом правовідносини, які не мають безпосереднього зв'язку між собою: вдосконалення формування статутного капіталу ТОВ і усунення розбіжностей в законодавстві України щодо валютного регулювання та валютного контролю. При цьому у Пояснювальній записці до законопроекту доцільність об'єднання в одному законопроекті цих двох різних питань не обгрунтовується.

2. Проект вимагає техніко-юридичного доопрацювання. Зокрема, слід врахувати, що за правилами законодавчої техніки у випадку, якщо до складу законопроекту включені зміни до кодексів, вони мають бути розташовані перед змінами, які вносяться до "звичайних" законів. У зв'язку з цим пропонуємо зміни до ЦК України перенести до пункту 1 розділу 1 проекту. У змінах до статті 52 Закону України "Про господарські товариства" посилання на конкретну статтю ЦК України доцільно замінити на загальне посилання на цей Кодекс (як це зроблено у чинній редакції статті 21 названого Закону). Крім цього, у змінах до статті 144 ЦК України у посиланні на іншу статтю цього Кодексу слід зняти скобки. Варто також вказати на недоцільність застосування у національному законодавстві України притаманних міжнародному праву формулювань на кшталт "зокрема, але не виключно" (абзац 1 нової редакції частини 5 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"), оскільки вони не несуть належного нормативного навантаження.

3. У змінах до частини 2 статті 144 ЦК України йдеться, зокрема, про дозвіл зарахування як вкладу учасника до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю його вимог до товариства як кредитора за кредитом "у погашення вартості корпоративних прав, емітованих таким товариством-позичальником". Звертаємо увагу на те, що вказана термінологія має бути приведена у відповідність з термінологією ЦК України, в якому термін "кредит" використовується щодо договору, за яким банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти (ст. 1054 ЦК України). Крім цього, термін "емітований" згідно з Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок в Україні" стосується цінних паперів, а не корпоративних прав.

Слід також конкретизувати форму, в якій товариство має надати згоду на зарахування як вкладу учасника до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю його вимог до товариства як кредитора. На нашу думку, таке рішення мають приймати загальні збори товариства, за умови, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

Аналогічні за змістом зауваження стосуються також відповідних пропозицій до Закону України "Про режим іноземного інвестування".

Варто також звернути увагу на те, що сама по собі ідея про те, що зарахування зустрічних вимог учасника до товариства як його внесок до статутного капіталу підвищує інвестиційну привабливість такого товариства, на наш погляд, дещо сумнівна. Річ у тому, що у такому зарахуванні зацікавлені, перш за все, учасники товариства, а не "сторонні" інвестори, оскільки у разі такого зарахування реального надходження грошей до статутного капіталу не відбувається.

Опрос