Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем совете юстиции" (относительно предельных сроков проведения проверки)

Заключение к проекту закона Украины от 09.12.2014 № 1321
Дата рассмотрения: 10.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (щодо граничних строків проведення перевірки)"

Як зазначено у Пояснювальній записці до законопроекту, непоодинокими є випадки, коли перевірка членом Вищої ради юстиції (далі - ВРЮ) відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором проводиться протягом тривалого часу (від двох до п'яти років). Окрім цього, через відсутність чітко регламентованих строків внесена членом ВРЮ пропозиція не розглядається на засіданні ВРЮ довгий період часу.

Вказані обставини зумовили необхідність визначення строків проведення членами ВРЮ перевірки відомостей щодо наявності підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги та розгляду відповідних пропозицій членів ВРЮ на засіданні ВРЮ протягом розумного терміну. Зокрема, у законопроекті пропонується внести до статей 25 та 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції" зміни, якими встановлюється, що перевірка зазначених відомостей проводиться членом ВРЮ у строк до шести місяців з дня надання відповідного доручення Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції. При цьому пропозиція члена ВРЮ про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором розглядається на засіданні ВРЮ не пізніше трьох місяців з дня закінчення перевірки, яка проводилась членом Вищої ради юстиції.

Головне науково-експертне управління погоджується з тим, що запропоновані у проекті новели загалом є слушними.

Зокрема, у пункті 3.4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2011 року N 2-рп/2011 у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" зазначено: "Додержання присяги є обов'язком судді, що передбачено пунктом 4 частини четвертої статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та кореспондується з пунктом 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України. Вказане дає підстави вважати, що дотримання суддею присяги - його конституційно визначений обов'язок. Порушення суддею присяги є однією з підстав для його звільнення з посади відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Основного Закону України".

Визначення на законодавчому рівні певних часових рамок для виконання членом ВРЮ покладеного на нього обов'язку щодо перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги, а також ВРЮ щодо розгляду пропозиції члена ВРЮ про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги додасть певної визначеності нормам статей 25, 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції", пришвидшить процес прийняття рішення про наявність в діях/бездіяльності судді ознак порушення присяги, а відтак підстав для його звільнення, зміцнить довіру до суду та правосуддя з боку суспільства. Те ж саме стосується й пропозиції законопроекту щодо встановлення чітких строків перевірки ВРЮ відомостей про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором.

Попри загалом позитивний зміст законопроект не позбавлений окремих недоліків.

Опрос