Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прекращения гражданства Украины лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины

Заключение к проекту закона Украины от 08.12.2014 № 1297
Дата рассмотрения: 23.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
 на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення громадянства України осіб, котрі вчинили злочини проти основ національної безпеки України"

З метою посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки законопроектом пропонується доповнити систему заходів кримінально-правового характеру, передбачених Кримінальним кодексом України (далі - КК), таким "заходом", як припинення громадянства України (стаття 91-1 КК - в ред. проекту). При цьому зазначений "захід" пропонується застосовувати щодо громадян України, визнаних судом винними у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених статтями 109 - 114-1 КК, а порядок його застосування визначити у статті 29-1 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі - КВК). Також проектом пропонується доповнити Закон України "Про громадянство України" (далі - Закон) такою умовою неприйняття до громадянства України, як "засудження в Україні до позбавлення волі за вчинення злочину проти основ національної безпеки України" (пункт 2 частини 12 статті 9 - в ред. проекту) та статтею 19-1 "Припинення громадянства України внаслідок вчинення злочину проти основ національної безпеки України", згідно з якою підставою припинення громадянства України є набуття законної сили вироком суду щодо особи, засудженої за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, яким громадянство цієї особи припинено.

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий проект, вважає за необхідне зазначити таке.

1. Пропозиція щодо запровадження такого заходу кримінально-правового характеру, як позбавлення громадянства України, є сумнівною та юридично необгрунтованою. Адже, по-перше, виходячи зі змісту даного "заходу" (стаття 91-1 КК - в ред. проекту), особа, винна у вчиненні злочину проти основ національної безпеки, позбавляється громадянства України, тобто стає особою без громадянства. Така новела суперечить конституційним принципам громадянства - неможливості позбавлення громадянина України громадянства України та запобігання випадків безгромадянства (стаття 25 Конституції України, пункти 2, 3 частини 1 статті 2 Закону).

По-друге, така пропозиція законопроекту не відповідає міжнародним зобов'язанням, взятим на себе Україною. Зокрема, Конвенція про скорочення безгромадянства 1961 р. (ратифікована Україною 11 січня 2013 р.) та Європейська конвенція про громадянство 1997 р. (ратифікована Україною 20 вересня 2006 р.) основними принципами внутрішнього регулювання визнають необхідність уникнення безгромадянства. І хоча ці Конвенції дають право державам-учасницям у своєму внутрішньому законодавстві передбачати можливість втрати громадянства, в тому числі і за поведінку, яка загрожує життєво важливим інтересам держави-учасниці (стаття 7 Європейської Конвенції про громадянство, стаття 8 Конвенції про скорочення безгромадянства), але в їх тексті міститься застереження, що така втрата неможлива, якщо відповідна особа внаслідок цього стане особою без громадянства.

По-третє, якщо "позбавлення громадянства України" розглядається як вид кримінального покарання (а саме про це свідчать запропоновані проектом зміни до санкцій статей 109 - 114-1 КК, відповідно до яких цей "захід" фактично є обов'язковим додатковим покаранням), то в структурному відношенні оформлення та викладення відповідного нормативного матеріалу виглядає нелогічним. Адже правові норми про певний вид покарання повинні знаходитись у розділі X Загальної частини КК "Покарання та його види", а не у розділі XIV "Інші заходи кримінально-правового характеру" (нарівні із примусовими заходами медичного характеру та спеціальною конфіскацією).

Якщо ж позбавлення громадянства України є заходом безпеки (а такого висновку можна дійти з огляду на те, що нову статтю КК пропонується включити до розділу, в якому передбачені норми про примусові заходи медичного характеру), то таке його розуміння виглядає вкрай сумнівним. Адже заходи безпеки - це профілактичні заходи, які можуть передбачатись у кримінальному законі і застосовуватись для запобігання вчиненню певними особами нових суспільно небезпечних діянь. При цьому заходи безпеки застосовуються щодо певних осіб замість покарання у випадках, коли застосування покарання неможливе. З огляду на викладене важко зрозуміти, яким чином позбавлення особи громадянства України може запобігти вчиненню нових злочинів (стаття 91-1 КК в редакції проекту). Окрім цього, інтерпретація "позбавлення громадянства України" як заходу безпеки не узгоджується з тією обставиною, що цей захід пропонується здійснювати поряд з покаранням винної особи, а не замість нього.

Опрос