Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно соблюдения принципа социальной справедливости в пенсионном обеспечении)

Заключение к проекту закона Украины от 08.12.2014 № 1279
Дата рассмотрения: 09.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо дотримання принципу соціальної справедливості в пенсійному забезпеченні)" (N 1279 від 08.12.2014 р.)

У законопроекті пропонується з 1 січня 2016 року встановити, що пенсійне забезпечення Президента України, членів Кабінету Міністрів України та народних депутатів України здійснюється на загальних підставах у порядку, визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У зв'язку з цим пропонується віднести до застрахованих осіб Президента України, членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України та встановити, що розміри їх пенсійних виплат визначаються виключно цим Законом.

1. Головне управління вважає за доцільне насамперед звернути увагу на той факт, що Президент України, члени Кабінету Міністрів України, народні депутати України належать до кола осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування. Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", крім згаданих посадових осіб, особами, "уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" є також Генеральний прокурор України, Голова національного банку України, Голова Рахункової палати, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, посадові особи і працівники органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та низка інших категорій громадян.

Пенсійне забезпечення перелічених осіб здійснюється за спеціальними законами, будується на однакових принципах і є частиною загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні, у зв'язку з чим виникають сумніви щодо обгрунтованості встановлення особливих умов пенсійного забезпечення для Президента України, членів Кабінету Міністрів України і народних депутатів України.

2. Пропозиція про скасування пенсійного забезпечення громадян, які мають право на пенсії за нормами спеціальних законів, у тому числі вищезазначених посадових осіб, викликає сумнів з точки зору ефективності її запровадження. Принаймні, до законопроекту не додано відповідних розрахунків про те, скільки коштів буде вивільнено із його запровадженням і яку сферу економіки буде профінансовано за рахунок цих коштів. При цьому слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року N 76-VIII розміри спеціальних пенсій було знижено до рівня 60 відсотків заробітної плати. Це призвело в багатьох випадках до зменшення розмірів цих пенсій до рівня нижчого, ніж він мав би бути безпосередньо за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3. Крім того, при вирішенні питань щодо рівня пенсійного забезпечення в умовах пенсійної системи, побудованої на страхових засадах, невірно ігнорувати і той факт, що особи, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про статус народного депутата України", "Про Кабінет Міністрів України", як і інші одержувачі пенсій за спеціальними законами, сплачують із заробітної плати внески до Пенсійного фонду у розмірі вдвічі більшому, ніж одержувачі пенсій на загальних підставах. При цьому розміри пенсій цих осіб, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, визначаються на загальних підставах. Тому запровадження пропозиції про скасування пенсійного забезпечення за спеціальними законами вищезазначених категорій осіб має супроводжуватися внесенням відповідних змін до законодавства про подальшу сплату на загальних підставах страхових внесків цими особами, а також вирішення питання щодо відповідних компенсаційних заходів особам, які сплачували страхові внески в підвищених розмірах в минулому. В іншому випадку необхідно визнати, що запровадження запропонованих змін суперечить принципу загальнообов'язкового державного пенсійного страхування щодо дотримання рівноправності застрахованих осіб при отриманні пенсійних виплат та виконанні обов'язків щодо сплати страхових внесків на вказане страхування.

4. Слід також зазначити, що запропоновані положення законопроекту не завжди узгоджуються із змістом тих статей, до яких вносяться зміни. Так, у змінах до статті 5 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пропонується встановити, що розміри пенсійних виплат Президента України, колишніх членів Кабінету Міністрів України та народних депутатів України визначаються виключно цим Законом всупереч тому, що зазначена стаття регулює загальні питання сфери дії закону. Недоцільною є й пропозиція до статті 11 цього ж Закону щодо окремого зазначення в числі застрахованих осіб Президента України, членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, оскільки вони вважаються застрахованими особами згідно з положенням пункту 1 цієї статті як такі, що працюють в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України.

5. Взагалі ж розгляд комплексу проблем, які стосуються змін у рівні та умовах соціального забезпечення різних категорій громадян, на нашу думку, має здійснюватися з урахуванням позиції Конституційного Суду України з цих питань. У відповідних рішеннях Суду зазначалося, що пільги, компенсації, гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою конституційного права на достатній життєвий рівень, тому звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України не допускається (Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року N 8-рп/99; від 20 березня 2002 року N 5-рп/2002; від 17 березня 2004 року N 7-рп/2004; від 1 грудня 2004 року N 20-рп/2004).

Опрос