Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления в сфере земельных отношений

Заключение к проекту закона Украины от 04.12.2014 № 1252
Дата рассмотрения: 11.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин" (реєстр. N 1252 від 04.12.2014 р.)

У проекті пропонується розширити повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин за рахунок обмеження відповідних повноважень органів виконавчої влади. Зокрема, пропонується надати сільським, селищними та міським радам право розпоряджатися землями державної власності, провадити зміну цільового призначення земельних ділянок приватної власності не тільки у межах населеного пункту, а й за його межами. Також у проекті коригуються повноваження у сфері земельних відносин обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади, уточнюється склад органів місцевого самоврядування, що уповноважені здійснювати самоврядний контроль. Відповідні зміни пропонується внести до Земельного кодексу України та законів України "Про місцеве самоврядування", "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", "Про фермерське господарство" та "Про охорону земель". Метою проекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є розширення повноважень органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками державної форми власності, у тому числі за межами населених пунктів "на засадах децентралізації, субсидіарності, повсюдності та посилення спроможності місцевого самоврядування".

Проаналізувавши проект, Головне управління вважає за необхідне висловити щодо нього наступні зауваження.

1. Вважаємо, що передача повноважень з розпорядження землями державної власності органам місцевого самоврядування не узгоджується з загальними положеннями щодо правового регулювання відносин з питань власності, за якими органи місцевого самоврядування управляють майном, що є у комунальній власності (частина перша ст. 143 Конституції України), розпоряджаються землями комунальної власності (частини перша та друга ст. 122 ЗК України). Держава не бере на себе вирішення тих питань, що можуть успішно вирішуватися органами місцевого самоврядування. Але й останні не повинні займатися тим, що становить сферу повноважень органів держави, у тому числі розпоряджатися землями державної власності. Між тим за змістом проекту повноважень з розпорядження землями державної власності позбавляються районні державні адміністрації та "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" на користь сільських, селищних та міських рад. Це порушує закладену у ст. 122 ті інші статті ЗК України логіку регулювання повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за ознакою належності земель до комунальної чи державної власності, вносить плутанину у розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади у даній сфері суспільних відносин.

2. Запропоновані зміни до ст. 12 ЗК України стосуються тільки її пункту "а", в якому передбачено встановити загальний припис про надання сільським, селищним, міським радам повноважень з розпорядження землями державної власності. Інші ж пункти цієї статті, що конкретизують повноваження зазначених рад з розпорядження землями, лишилися без змін. В них же відповідні повноваження (передача земельних ділянок у власність, користування, вилучення земельних ділянок тощо) поширюються на землі комунальної власності.

3. У проекті (підпункт 5 пункту 1, пункти 2 і 5 проекту) значна увага приділена внесенню змін до різних законів із здійснення самоврядного контролю у даній сфері (передбачено, що цей контроль від сільських, селищних, міських, районних та обласних рад перейде до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад). Проте ці зміни не торкнулися пункту "є" ст. 12 ЗК України, в якому зафіксовано повноваження сільських, селищних, міських рад із здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності.

4. У запропонованих уточненнях відповідних законодавчих положень, що передбачають позбавлення повноважень з розпорядження землями державної власності районних державних адміністрацій (зміни до ст. 122 ЗК України тощо), не враховано, що на них розповсюджуються загальні приписи абз. "а" ст. 17 ЗК України, пункту 2 ст. 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", які не передбачають винятків (обмежень) із здійснення місцевими (зокрема, районними) державними адміністраціями повноважень з розпорядження землями державної власності.

Опрос