Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О приостановлении действия Соглашения о создании Содружества независимых Государств

Заключение к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1204
Дата рассмотрения: 16.12.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про зупинення дії Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (реєстр. N 1204 від 02.12.2014 р.)

У законопроекті пропонується зупинити участь України у Співдружності Незалежних Держав, оскільки виконання її умов здійснюється Україною в односторонньому порядку (п. 1 Пояснювальної записки).

За результатами розгляду законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за необхідне зазначити наступне:

1. Відповідно до ст. 6 Основного Закону України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Внаслідок реалізації цього принципу вищі органи державної влади, зокрема Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України, наділені відповідними повноваженнями у сфері зовнішньополітичних відносин. Так, Глава держави України представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України (п. 3 ч. 1 ст. 106); до повноважень парламенту України віднесено визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України (п. п. 5, 32 ч. 1 ст. 85); Уряд України забезпечує здійснення зовнішньої політики держави (п. 1 ч. 1 ст. 116).

Вищевикладене дозволяє стверджувати правомочність Верховної Ради України впливати на участь України в міжнародних організаціях шляхом ратифікації або денонсації відповідних міжнародних договорів. Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики (як і прийняття законів) віднесено до виключної компетенції парламенту, який має визначати їх насамперед шляхом внесення змін до Конституції, прийняття законів (пункти 1, 3 частини першої статті 85 Конституції України).

Правові підстави можливості припинення та зупинення Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав містяться і в її ч. 1 ст. 10, відповідно до якої кожна з Високих Договірних Сторін лишає за собою право припинити дію цієї Угоди або окремих її статей, повідомивши про це учасників Угоди за рік.

Крім того, згідно ч. 1 ст. 60 Віденської конвенції про право міжнародних договорів (чинна відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР N 2077-XI від 14.04.86 р.) істотне порушення двостороннього договору одним з його учасників дає право другому учасникові посилатись на це порушення як на підставу для припинення договору або зупинення його дії в цілому або в частині.

2. У тім у чинному законодавстві України містяться певні розбіжності щодо регулювання питання суб'єктів законодавчої ініціативи щодо денонсації міжнародних договорів. Так, у ч. 1 ст. 24 Закону України "Про міжнародні договори України" передбачено, що пропозиції щодо припинення або зупинення дії міжнародних договорів України вносяться Міністерством закордонних справ України, іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами відповідно до порядку, встановленого статтею 4 цього Закону для внесення пропозицій щодо укладення міжнародного договору України. Тобто, за цим Законом народні депутати України не входять до суб'єктів законодавчої ініціативи з означеного питання.

Опрос