Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно имплементации требований Директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике)

Заключение к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1197
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну комерційну практику)" (реєстр. N 1197 від 02.12.2014 р.), внесений народними депутатами України Ю. В. Левченком, О. І. Осуховським, А. Ю. Іллєнком та іншими

У проекті пропонується внести до законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу" та "Про захист від недобросовісної конкуренції" зміни, спрямовані на імплементацію в їх текст положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС N 2005/29/EC про недобросовісну комерційну практику щодо споживачів на внутрішньому ринку (Директива про недобросовісну комерційну практику) (надалі - Директиви). На думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, ухвалення цього Закону дозволить чіткіше визначити ознаки забороненої недобросовісної комерційної практики, що сприятиме удосконаленню національної системи захисту прав споживачів, її адаптації до вимог Європейського Союзу. Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження та пропозиції.

Насамперед зазначимо, що, на думку управління, більш юридично коректним буде застосування замість терміну "імплементація" терміну "гармонізація", оскільки термін "імплементація" у більшому ступені стосується положень міжнародних договорів, імплементації положень яких у національне законодавство передує їх ратифікація. У зв'язку з цим пропонуємо внести відповідні уточнення до назви проекту.

У проекті пропонується викласти у новій редакції частину 2 та пункт 4 частини 3 статті 19 Закону України "Про захист прав споживачів". Проте, слід звернути увагу, що запропоновані зміни з точки зору законодавчої техніки доцільніше розглядати не як їх нові редакції, а як внесення до них певних змін, оскільки значна частина відповідних положень Закону залишається практично без змін. Зокрема, йдеться про пункти 1, 2, 4 та 5 (у пунктах 2, 4 та 5 змінюється лише нумерація), пункт 3 (щодо якого змінюється нумерація та додаються слова "способу продажу"), абзац 1 чинної редакції цієї частини та її абзац 2. Так само зміни до пункту 4 частини 3 полягають у його доповненні словами "або про продаж товарів протягом обмеженого терміну часу, яке", а не у викладенні його у новій редакції. Крім цього, слід звернути увагу на те, що зміна нумерації пунктів у середині частині може ускладнити застосування відповідних положень закону на практиці. Тому з точки зору відповідності правилам законодавчої техніки при доповненні частини новими пунктами у випадку, якщо такі пункти мають бути розташовані між чинними пунктами, для їх нумерації слід використовувати значок "прим". Наприклад, частину 2 статті 19 Закону України "Про захист прав споживачів" доцільніше доповнити пунктами 11, 31, 41. Крім цього, нумерація пунктів у середині нової редакції частини 2 вимагає уточнення, оскільки у тексті проекту міститься два пункти з номерами 6 та 7.

У пункті 2 нової редакції зазначеної частини термін "гарантійне обслуговування" пропонуємо замінити на "післяпродажне обслуговування", оскільки він більш точно відповідає змісту відповідного положення пункту "b" частини 1 статті 6 Директиви. Крім цього, зміст "першого" пункту 7 цієї редакції доцільно об'єднати з змістом "другого" пункту 6 в один пункт, оскільки у них йдеться про інформацію про продавця.

У пункті 9, яким доповнюється частина 3 статті 19 Закону України "Про захист прав споживачів", слід уточнити, що мається на увазі під терміном "знак довіри", яким забороняється маркувати товар без отримання на це відповідного дозволу. Крім цього, враховуючи положення Додатка 1 до зазначеної Директиви пропонуємо доповнити частину 3 цієї статті новими пунктами такого змісту:

"18) створення, управління та розвиток схеми "Піраміда", за якої споживач дає згоду на отримання винагороди в залежності від залучення до "Піраміди" нових споживачів, а не від продажу товару;

19) заява, що товар може вилікувати від якої-небудь хвороби, розладу, виправити дефекти;

Опрос