Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно адресного почтового информирования о льготах и других видах социальной помощи маломобильных и других социально уязвимых групп населения)

Заключение к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1181
Дата рассмотрения: 29.12.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо адресного поштового інформування про пільги та інші види соціальної допомоги мало мобільних та інших соціально вразливих груп населення)" (N 1181 від 02.12.2014 р.)

У законопроекті пропонується запровадити адресне поштове інформування громадян, а також інформування іншими засобами про пільги та інші вили соціальної допомоги органом, уповноваженим на ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Головне науково-експертне управління в цілому підтримує запропонований порядок інформування про пільги, який, як зазначено у Пояснювальній записці до законопроекту, сприятиме кращій обізнаності пільговиків про належні їм пільги, результатом чого має стати більш ефективна реалізація закріплених державою гарантій у сфері соціальної політики.

Водночас управління звертає увагу на те, що у п. 5 Пояснювальної записки надані розрахунки щодо збільшення бюджетних видатків на суму 48726,4 тис. грн. на оплату послуг національного оператора, пов'язаних із забезпеченням адресного поштового інформування про пільги та інші види соціальної допомоги, проте відсутні розрахунки щодо джерел їх покриття. Інформація з цього питання обмежується тільки констатацією того, що "джерелом додаткових надходжень бюджету, з метою досягнення його збалансованості, вбачається результат перегляду структури пільг: категорій осіб, які мають право на пільги, та критеріїв їх надання".

Крім того, відповідно до вимог частини 3 статті 27 Бюджетного кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Опрос