Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно модификации ставок налога на добавленную стоимость для уменьшения стоимости жизни граждан и увеличения налогообложения олигархов)

Заключение к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1163
Дата рассмотрения: 03.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо модифікації ставок податку на додану вартість для зменшення вартості життя громадян та збільшення оподаткування олігархів)"

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України пропонується встановити диференційовані ставки податку на додану вартість на окремі операції. Зокрема, замість діючих ставок податку, встановлених Податковим кодексом на рівні 20,0 та 7 відсотків, пропонується запровадити спеціальні ставки податку у розмірі 18 (стандартна ставка), 5 (знижена), 21 (збільшена) та 0 (нульова) відсотків для окремих операцій з постачання товарів (послуг).

У Пояснювальній записці до законопроекту необхідність його прийняття обґрунтовується потребою у зниженні ставки податку на додану вартість для послуг з ЖКГ, платної медицини, платної освіти, проживання, туризму тощо.

Головне управління вважає, що запровадження диференційованих ставок податку на додану вартість, в тому числі з огляду на світовий досвід, заслуговує на увагу та загалом не заперечує проти внесеної законодавчої пропозиції. Водночас щодо окремих положень проекту вважаємо за доцільне висловити такі зауваження.

1. В оновленій ст. 194 Податкового кодексу України пропонується встановити, що товари, які постачаються у межах операцій, до яких застосовується знижена або збільшена ставки, повинні бути класифіковані згідно із УКТЗЕД. При цьому "Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про подальшу деталізацію класифікації товарів, які поставляються на митній території України за зниженою ставкою, якщо така деталізація: а) не призводить прямо або побічно до виникнення штучних монополій на ринку відповідного товару; б) не призводить до порушення правил визначення справедливої ціни товару за правилами, встановленими Світовою Організацією Торгівлі (СОТ); в) відповідає нормам Договору України" (п. 194.2). З цього приводу вважаємо за доцільне зазначити таке.

Звертаємо увагу на те, що у Митному кодексі України, зокрема, вживається формулювання "деталізація УКТЗЕД на національному рівні" (ст. 68).

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 цієї ж ст. 68 Митного кодексу України деталізація УКТЗЕД на національному рівні є одним з елементів ведення УКТЗЕД, яке, у свою чергу, "здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" (ч. 1 ст. 68 Кодексу). Відповідно ж до цього порядку (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. N 428 "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України") "пропозиції щодо внесення змін до УКТЗЕД у зв'язку із змінами, що вносяться Всесвітньою митною організацією до Гармонізованої системи, а також Європейським Союзом до Комбінованої номенклатури, надсилаються Держмитслужбою до Мінфіну для їх опрацювання та подання Мінекономрозвитку з метою врахування під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Митного тарифу України" (п. 6), "за поданням центральних органів виконавчої влади Держмитслужба приймає рішення щодо можливості деталізації товарів в УКТЗЕД на національному рівні з урахуванням загальноприйнятих правил класифікації товарів у Гармонізованій системі" (п. 7), "рішення щодо можливості деталізації товарів доводиться до відома центрального органу виконавчої влади, який ініціював подання про проведення деталізації товарів, для підготовки пропозицій щодо внесення змін до Митного тарифу України" (п. 11). Принагідно слід зазначити, що відповідно до ст. 67 Митного кодексу України Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України. Таким чином, положення передбаченої проектом нової редакції статті 194 Податкового кодексу України, згідно з якими Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про подальшу деталізацію класифікації товарів, які поставляються на митній території України за зниженою ставкою, не повною мірою узгоджуються з порядком ведення УКТЗЕД, включаючи деталізацію УКТЗЕД, визначеним чинним законодавством.

Зі змісту п. "в" абз. 2 п. 194.2 оновленої ст. 194 Податкового кодексу України, де йдеться про відповідність "нормам Договору України", незрозуміло, про який "Договір України" йдеться.

2. У новій ст. 194-1 Податкового кодексу України міститься посилання на товарну позицію 3611 13 УКТЗЕД, товарну позицію 8716 10 УКТЗЕД, що не узгоджується з вимогами ч. 4 ст. 67 Митного кодексу України, згідно з якими структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).

3. Пропозиція щодо встановлення ставки податку на рівні 0 та 5 відсотків замість чинної ставки у розмірі 20 відсотків потребує, на нашу думку, додаткових розрахунків щодо її впливу на показники бюджету, адже її реалізація містить ризики зменшення надходжень до Державного бюджету України, які не можуть бути компенсовані надходженнями податку на додану вартість від операцій з продажу товарів за стандартною та підвищеною ставками (18 та 21 відсотків), оскільки зменшена ставка податку поширюється на значно більший обсяг операцій, ніж підвищені ставки. Це, зокрема, випливає зі змісту вимог ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України, за якими до проекту слід надати належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

Опрос