Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регулирования деятельности капелланов в органах и учреждениях, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины)

Заключение к проекту закона Украины от 02.12.2014 № 1154
Дата рассмотрения: 16.12.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України)"

З метою запровадження в Україні інституту "священнослужителів (капеланів)" в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України), здійснення "душпастирської опіки" в даних органах та установах у законопроекті пропонується: 1) доповнити Кримінально-виконавчий кодекс України (далі - КВК) статтею 128-1 "Організація душпастирської опіки засуджених"; 2) надати особам, взятим під варту, право на "душпастирську опіку", виклавши в новій редакції статті 9 та 12 Закону України "Про попереднє ув'язнення"; 3) зобов'язати керівний склад органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України сприяти проведенню священнослужителями (капеланами) заходів душпастирської опіки з персоналом, доповнивши статтю 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" відповідним приписом.

Головне науково-експертне управління в цілому підтримує ідею законопроекту. Адже відносини держави і церкви (релігійних організацій) ґрунтуються на визнанні того, що обидва ці суспільні інститути, будучи відокремленими та суверенними в питаннях, що належать до їх виняткової компетенції (як це передбачено частиною третьою статті 35 Конституції України), діють в інтересах українського суспільства. При цьому спільною метою держави і церкви (релігійних організацій) є саме забезпечення права людини на свободу совісті, консолідації українського суспільства, збереження й примноження його традицій, релігійної культури та розв'язання загальносуспільних проблем.

Разом з тим до положень поданого законопроекту виникають істотні зауваження та пропозиції, суть яких полягає у наступному.

1. Пропозиція щодо доповнення КВК України статтею 128-1 "Організація душпастирської опіки засуджених" є дещо сумнівною. Адже чинна стаття 128 КВК "Богослужіння і релігійні обряди" повною мірою регулює питання реалізації релігійних потреб засуджених у відповідності із статтею 35 Конституції України та Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" (стаття 21). Релігійні обряди проводяться на прохання засуджених або за ініціативою релігійних організацій, але з відповідними обмеженнями, передбаченими для різних категорій засуджених. Пропаганда будь-яких релігійних вчень серед засуджених здійснюється тільки на їх бажання та за їх згодою, а щодо неповнолітніх - за згодою їх батьків або осіб, які їх замінюють. Духовна робота проводиться, як правило, за власним бажанням та згодою засуджених. Дозвіл на відвідування установ виконання покарань представниками релігійних конфесій погоджується з керівництвом територіальних органів управління ДПтС України та представниками служби у справах релігії міських, районних держадміністрацій.

Безпосередньо порядок та час відвідування установ виконання покарань представниками релігійних організацій визначається адміністрацією цих установ. Під час відвідування установ виконання покарань представники релігійних організацій надають документи, які засвідчують їх особу та підтверджують належність (представництво) до релігійної організації.

Відвідування установ виконання покарань релігійними проповідниками, які є іноземними громадянами, здійснюється лише з дозволу ДПтС України за погодженням Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

У разі відсутності окремих приміщень для віруючих декількох релігійних конфесій обряди проводяться в одному приміщенні за графіком. У такому приміщенні передбачається можливість тимчасового розміщення предметів культу на період обряду.

2. Проектом пропонується для координації заходів душпастирської опіки засуджених створення ДПтС України дорадчого органу (частина 2 статті 128-1 КВК - в редакції проекту), однак ані Законом України "Про центральні органи виконавчої влади", ані Законом України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" вказані повноваження ДПтС не передбачені.

Аналогічне зауваження стосується й пропозиції щодо погодження ДПтС порядку спеціальної підготовки священнослужителів (капеланів) (частина 3 статті 128-1 КВК - в редакції проекту).

Опрос