Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" (относительно административно-территориального устройства города Киева)

Заключение к проекту закона Украины от 01.12.2014 № 1120
Дата рассмотрения: 27.02.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо адміністративно-територіального устрою міста Києва)" (реєстр. N 1120 від 01.12.2014 р.)

У Головному науково-експертному управлінні розглянутий даний законопроект, у якому пропонується уточнити механізм встановлення меж міста Києва та його районів шляхом внесення відповідних змін до ст. 2 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (далі - Закон).

Слід зазначити, що положення даного законопроекту є аналогічними положенням законопроекту N 10582 від 07.06.2012 р., що подавався до Верховної Ради України VI скликання, та законопроекту N 2278 від 11.02.2013 р., що подавався до Верховної Ради України VII скликання. Щодо змісту цих проектів Головне управління вже висловлювало свої зауваження. З огляду на те, що вони не втратили своєї актуальності, вважаємо за необхідне повторити раніше висловлені зауваження та зазначити наступне:

1. У проекті пропонується передбачити, що межі міста Києва мають визначатись законом, а єдиним суб'єктом права законодавчої ініціативи з цього питання пропонується визначити Кабінет Міністрів України, який може реалізувати це право лише після відповідного подання Київської міської ради, яка має вносити таке подання з урахуванням позиції Київської обласної ради та з урахуванням історичних, соціально-економічних і інших особливостей території.

1.1 Запропонована новела щодо надання виключного права законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України з питань встановлення меж міста Києва, на наш погляд, суперечить вимогам ч. 1 ст. 93 Конституції України, відповідно до якої право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Таке розуміння правових приписів, що мають найвищу юридичну силу, підтверджує і правова позиція Конституційного Суду України, відповідно до якої положення ч. 1 ст. 93 Основного Закону України передбачають можливість суб'єктів законодавчої ініціативи подавати законопроекти з будь-якого питання, крім тих законопроектів, які відповідно до Конституції України можуть вноситися спеціально визначеними нею суб'єктами права законодавчої ініціативи (пункт 1 резолютивної частини рішення від 17 травня 2001 року N 5-рп/2001); законопроекти, які можуть подавати до Верховної Ради України лише окремі суб'єкти права законодавчої ініціативи, визначено в Основному Законі України (абз. п. 2.2 мотивувальної частини рішення від 30 травня 2012 р. N 12-рп/2012); винятки з конституційних норм встановлюються самою Конституцією України, а не іншими нормативними актами (пункт 4 резолютивної частини рішення від 30 жовтня 1997 року N 5-зп).

1.2. Сумнівною є й запропонована у проекті новела щодо встановлення меж міста Києва у формі закону. Передбачене в п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України повноваження парламенту визначати територіальний устрій виключно законами України не означає, що передбачене п. 29 ч. 1 ст. 85 Конституції повноваження щодо встановлення і зміни меж міст має реалізовуватись шляхом прийняття законів. Реалізація компетенції парламенту може відбуватися і в формі постанов, заяв, декларацій та інших актів (ст. 91 Конституції України).

Закон є нормативно-правовим актом, який закріплює на найвищому юридичному рівні правила поведінки багаторазового використання. Натомість питання встановлення меж міста Києва є проявом реалізації парламентом України установчої, а не законодавчої функції, а відповідні положення не є нормами права. З огляду на це за усталеною на даний час практикою діяльності парламенту питання встановлення і зміни меж районів і міст вирішуються ним шляхом прийняття відповідних постанов. Головне управління не вбачає жодних правових перешкод для того, щоб в такий же спосіб вирішувались і питання встановлення меж міста Києва.

2. За змістом пункту 13 частини першої статті 92 Основного Закону України, згідно з яким виключно законом визначається "територіальний устрій України", порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою, включаючи питання встановлення і зміни меж районів і міст, має бути визначений у спеціальному законі про територіальний устрій України, але він досі не прийнятий парламентом. Водночас, той факт, що у системі чинного законодавства поки що відсутній загальний закон, в якому мають визначатися порядок та повноваження відповідних органів по вирішенню питань адміністративно-територіального устрою, не може слугувати достатньою підставою для регулювання таких відносин у спеціальному законі, яким є Закон, до якого пропонуються зміни. Тим більше, що запропонований порядок вирішення відповідних питань містить багато прогалин та незрозумілих приписів.

Наприклад, якщо за чинним положенням Закону урахування історичних, соціально-економічних та інших особливостей території при встановленні меж міста Києва покладається на Верховну Раду України (чинна ч. 2 ст. 2 Закону), то із запропонованої проектом редакції неможливо зрозуміти, чи таке "врахування" має відображатись в урядовому законопроекті, чи в поданні Київради, тому суб'єкта виконання цього припису встановити важко. Не є також достатньо зрозумілим, що мається на увазі під "урахуванням позиції" Київської обласної ради (неможливість розробки та внесення законопроекту чи подання Київради без наявності "позиції" Київоблради, чи обов'язкове відображення вказаної "позиції" у тексті документів). Викликає запитання також зміст запропонованого абз. 2 ч. 4 Закону, з якого незрозуміло, яким суб'єктом і за якими критеріями буде визначатись "необхідність" встановлення Кабінетом Міністрів України "порядку винесення меж у натурі".

Опрос