Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О принципах предупреждения и противодействия коррупции" (относительно запрещения лицам, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, приравненным к ним лицам и членам их семей открывать банковские счета за рубежом и совершать другие действия, способствующие совершению коррупционных правонарушений)

Заключение к проекту закона Украины от 28.11.2014 № 1101
Дата рассмотрения: 30.12.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закон України "Про засади запобігання та протидію корупції" (щодо заборони особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб та членів їх сімей, відкривати банківські рахунки за кордоном та вчиняти інші дії, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень)"

У даному законопроекті пропонується внести зміни до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (далі - Закон), зокрема, доповнити його новою статтею 8-1, згідно з якою особам, зазначеним у п. 1 та п. п. "а", "б" п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону, та членам їх сімей заборонятиметься безпосередньо або через інших осіб мати вклади (депозит), рахунок у закордонному банку на території іншої держави, та/або мати власне нерухоме майно за кордоном, та/або мати власні цінні папери іноземної компанії; відкривати вклад (депозит), рахунок в іноземному банку за кордоном, та/або придбати для особистого володіння нерухоме майно за кордоном, та/або придбати у власність цінні папери іноземної компанії. Заборона на наявність та/або відкриття рахунку в іноземному банку за кордоном не поширюватиметься на вищезазначених осіб та членів їх сімей у разі необхідності отримання медичних та освітніх послуг.

Пропонується також внести зміни до статті 8 названого Закону з тим, щоб обмежити отримання дарунків (пожертв) не лише для осіб, зазначених у п. 1 та п. п. "а", "б" п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону, а й для членів їх сімей.

Головне науково-експертне управління, розглянувши та проаналізувавши цей законопроект, зазначає наступне.

1. Положення даного законопроекту містять новели, які навряд чи зможуть сприяти поліпшенню стану боротьби з корупцією. Адже основною проблемою у даному випадку є не те, де особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (та прирівняні до них особи), зберігають свої гроші, цінності та інше майно, а те, наскільки ці гроші та майно є "легальними", тобто накопиченими (придбаними) законним шляхом.

Загалом, існування на практиці вказаної заборони для вкладників країни, яка вважає себе частиною міжнародного співтовариства, є дещо нелогічним. Адже фізичні особи (у тому числі й особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та юридичні особи повинні мати право вільно розпоряджатися своїми законно набутими коштами. Принагідно зазначимо й те, що чинне законодавство України не забороняє нерезидентам відкривати рахунки в українських банках.

Встановлення вказаних обмежень у певній мірі порушило б рівновагу у взаємних правах резидентів і нерезидентів на вільне міждержавне пересування товарів, послуг, грошей тощо.

На нашу думку, прагнення певної категорії громадян України відкривати банківські рахунки та розміщувати грошові кошти за кордоном пов'язується передусім не з корупційним характером набуття відповідних коштів, а з політичною та економічною нестабільністю в Україні, що спонукає громадян за наявності можливості тримати хоча б частину своїх коштів у країнах, де ситуація є значно більш стабільною, а гарантії збереження коштів - більш вагомими, ніж в Україні.

2. Відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" особи, зазначені в п. 1 та п. п. "а", "б" п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону, тобто особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (а також прирівняні до них особи), є "суб'єктами декларування", які зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. При цьому у такій декларації суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення зобов'язані вказувати відомості як про власні вклади у банках, цінні папери та інші активи (у тому числі за кордоном), так і про вклади членів сім'ї (див. Додаток до Закону).

Крім того, звертаємо увагу, що статтею 12 вказаного Закону передбачено механізм перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Така перевірка здійснюється уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.

Опрос