Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в Гражданский кодекс Украины (относительно введения ограничений размера санкций, которые могут быть применены в соответствии с договором относительно физического лица, просрочившего выполнение денежного обязательства)

Заключение к проекту закона Украины от 25.12.2014 № 1042-1
Дата рассмотрения: 28.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення доповнень до Цивільного кодексу України (щодо введення обмежень розміру санкцій, що можуть бути застосовані відповідно до договору стосовно фізичної особи, яка прострочила виконання грошового зобов'язання)" (реєстр. N 1042-1 від 25.12.2014 року)

У проекті пропонується доповнити частину 2 статті 551 ЦК України положенням, згідно з яким у разі, якщо боржником є фізична особа, то встановлений у договорі розмір пені за прострочення виконання грошового зобов'язання не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується неустойка, від простроченої суми. Аналогічне за змістом положення включається також до статті 625 ЦК України. Крім цього, до статті 551 ЦК України додається нова частина, згідно з якою загальний розмір неустойки не може перевищувати розмір простроченого зобов'язання. Прийняття проекту, на думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, "надасть можливість усунути прогалини у чинному цивільному законодавстві України, захистить людей від нерозумно завищених вимог кредиторів в разі прострочення ними грошового зобов'язання".

Головне управління підтримує загальну спрямованість проекту на обмеження розміру відповідальності у договірних відносинах за участю фізичних осіб. Разом з тим вважаємо за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У змінах до статті 551 ЦК України не враховується те, що у цій статті неустойка розглядається як вид забезпечення виконання зобов'язання, а не як санкція за порушення цивільно-правового зобов'язання, тобто у разі прийняття проекту у запропонованому вигляді розмір неустойки буде обмежений як у разі її застосування як санкції за таке правопорушення, так і у разі її застосування як засобу забезпечення виконання зобов'язання (що не відповідатиме назві проекту). У зв'язку з цим, на нашу думку, обмеження розміру неустойки як санкції доцільніше встановити у пункті 3 частини 1 статті 611 ЦК України, запровадивши правило, згідно з яким розмір неустойки (штрафу, пені) не може перевищувати величину відповідного грошового зобов'язання. Крім цього, зазначені обмеження мають поширюватися не лише на договірні відносини за участю фізичних осіб, але й за участю юридичних осіб.

2. У змінах, які пропонується внести до статті 625 ЦК України, пропонуємо уточнити, що у них йдеться про "фізичну особу, яка не є підприємцем" або поширити їх дію також на юридичних осіб.

Опрос