Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в Гражданский кодекс Украины (относительно введения ограничений размера санкций, которые могут быть применены в соответствии с договором относительно физического лица, просрочившего выполнение денежного обязательства)

Заключение к проекту закона Украины от 27.11.2014 № 1042
Дата рассмотрения: 28.07.2015 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення доповнень до Цивільного кодексу України (щодо введення обмежень розміру санкцій, що можуть бути застосовані відповідно до договору стосовно фізичної особи, яка прострочила виконання грошового зобов'язання)" (реєстр. N 1042 від 27.11.2014 року)

У проекті пропонується доповнити статтю 551 ЦК України положенням, згідно з яким у разі, якщо боржником є фізична особа, то встановлений у договорі розмір неустойки за прострочення виконання грошового зобов'язання не може перевищувати облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується неустойка, від простроченої суми. Аналогічне за змістом положення включається також до статті 625 ЦК України. Прийняття проекту, на думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, зокрема, "надасть можливість усунути прогалини у чинному цивільному законодавстві України, захистить людей від нерозумно завищених вимог кредиторів в разі прострочення ними грошового зобов'язання, що, в свою чергу, надасть можливість захистити життя та здоров'я людей, суспільну мораль".

Головне управління підтримує загальну спрямованість проекту на обмеження розміру відповідальності у договірних відносинах за участю фізичних осіб. Разом з тим вважаємо за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У змінах до статті 551 ЦК України не враховується те, що визначення розміру неустойки залежно від облікової ставки Національного банку України доцільно лише у випадку, якщо неустойка визначена як пеня (стаття 549 ЦК України), тобто, якщо її розмір обраховується у відсотках від суми несвоєчасно виконаного зобов'язання за кожен день прострочення зобов'язання. У разі ж якщо неустойка визначена як штраф, тобто її розмір обраховується у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання, її розмір навряд чи доречно визначати з використанням зазначеної ставки. Крім цього, слід врахувати, що у статті 551 ЦК України неустойка розглядається як вид забезпечення виконання зобов'язання, а не як санкція за порушення цивільно-правового зобов'язання. У зв'язку з цим, на нашу думку, обмеження розміру неустойки як санкції доцільніше встановити у пункті 3 частини 1 статті 611 ЦК України. Причому його варто пов'язувати не з обліковою ставкою Національного банку України, а з розміром самого грошового зобов'язання, встановивши правило, згідно з яким розмір неустойки (штрафу, пені) не може перевищувати величину відповідного грошового зобов'язання. Крім цього, зазначені обмеження мають поширюватися не лише на договірні відносини за участю фізичних осіб, але й за участю юридичних осіб.

2. У змінах, які пропонується внести до статті 625 ЦК України, пропонуємо уточнити, що у них йдеться про "фізичну особу, яка не є підприємцем" або поширити їх дію також на юридичних осіб.

Опрос