Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей)

Заключение к проекту закона Украины от 02.06.2014 № 4994
Дата рассмотрения: 03.07.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж)"

У законопроекті з метою "вдосконалення норм законодавства, які визначають відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж, мереж телевізійного- і радіомовлення", пропонується викласти у новій редакції статтю 360 Кримінального кодексу України (далі - КК) та статтю 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), якими встановлюється відповідальність відповідно за умисне пошкодження телекомунікаційних мереж та порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку.

За результатами розгляду поданого законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за необхідне зазначити таке.

1. Назва статті 360 КК (у редакції проекту) не відповідає її змісту. Зокрема, у назві йдеться про умисне пошкодження телекомунікаційних мереж, а у диспозиції кримінально-караним діянням визнається умисне пошкодження складових телекомунікаційних мереж.

Крім того, в Законі України "Про телекомунікації" дано визначення поняття "телекомунікаційна мережа", що означає комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо-, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. Цим же Законом дається визначення похідним від терміну "телекомунікаційна мережа" поняттям "телекомунікаційна мережа загального користування", "телекомунікаційна мережа доступу", "телекомунікації (електрозв'язок)".

З огляду на це вважаємо, що понятійний апарат, який використовується у законопроекті, має бути узгоджений як між собою, так і з термінологією базового у цій сфері Закону України "Про телекомунікації". У протилежному випадку термінологічна невизначеність призведе до неможливості на практиці чітко визначити предмет злочину, передбаченого статтею 360 КК (у редакції проекту).

Аналогічні зауваження стосуються й пропонованої у законопроекті нової редакції статті 147 КУпАП.

Опрос