Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных

Заключение к проекту закона Украины от 16.06.2014 № 4987-1
Дата рассмотрения: 18.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" (реєстр. N 4987-1 від 16.06.2014 р.)

У законопроекті передбачені зміни до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", згідно з якими пропонуються уточнення деяких термінологічних визначень ("господарство", "ідентифікаційний номер"), а також нові терміни ("власник", "утримувач", "Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин"); визначаються права та обов'язки юридичних, фізичних осіб та Адміністратора Єдиного державного реєстру; встановлюється порядок переміщення тварин, шляхи фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин тощо. Також у Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонується передбачити адміністративну відповідальність за "неподання для реєстрації даних про ідентифікованих тварин" та інші дії, передбачені у статті 107-2, якою пропонується доповнити цей Кодекс тощо. Метою законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації тварин; забезпечення населення країни безпечними для здоров'я харчовими продуктами тваринного походження; контроль епізоотичної ситуації у державі.

Розглянувши законопроект, Головне управління вважає за доцільне зазначити наступне.

1. На думку управління, статтю 3 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" доцільно залишити у чинній редакції, оскільки вилучення, як пропонується у проекті (пп. 2 п. 1 розділу І), частини другої цієї статті, за якою "дія цього Закону не поширюється на фізичних осіб, які займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання продуктів харчування тваринного походження", автоматично призведе до поширення вимог Закону на таких осіб. Внаслідок цього особи, які займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання (а відповідно до наданого проектом визначення "господарства" ними стануть фізичні особи - власники господарства, "що не зареєстровані як фізична особа-підприємець") будуть невиправдано прирівняні до осіб, визначених частиною першою цієї статті - юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин. При цьому відповідно до передбаченої проектом нової редакції частин першої та другої статті 5 цього Закону фізичні особи, які займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, які становлять переважну більшість сільського населення, будуть змушені здійснювати низку невластивих для них операцій (подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин; ідентифікувати усіх тварин у господарстві; вести облік усіх тварин у господарстві, усіх переміщень тварин, а також про забій, утилізацію та падіж тварин; подавати дані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також їх забій тощо). У разі ж "порушення законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин" вони будуть нести адміністративну відповідальність за ст. 107-2, якою пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (пп. 1. п. 1 розділу І проекту).

На думку управління, зазначене не сприятиме досягненню визначеної у Пояснювальній записці мети законопроекту щодо "забезпечення населення країни безпечними для здоров'я харчовими продуктами тваринного походження", оскільки матиме наслідком надмірну бюрократизацію, зарегульованість відповідних відносин, що, крім іншого, породжує ризики вчинення корупційних правопорушень.

2. Викликає зауваження запропонована у проекті нова редакція статті 5 Закону, яка, на нашу думку, є занадто перевантаженою. Вона включає низку різнопланових відносин, які стосуються не лише прав і обов'язків юридичних та фізичних осіб та органу виконавчої влади (державного підприємства), яким є Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин, а й порядок ідентифікації та реєстрації тварин та інші, пов'язані із цим питання, які не можна вважати (відповідно до назви статті) правами чи обов'язками відповідних суб'єктів (частини 8 - 11 статті 5), які доцільно викласти окремо.

Нечітко визначеними є також права та обов'язки юридичних і фізичних осіб, передбачені у частинах 1 - 4 цієї статті. Зокрема, мають місце повтори щодо вчинення тих чи інших дій (щодо подання для реєстрації даних про забій, ведення обліку, утилізації тощо). Незрозуміло також, про яку "реєстрацію господарства", що має здійснюватись "у порядку, встановленому чинним законодавством", йдеться у частині восьмій цієї статті, та яких суб'єктів така реєстрація господарства стосується, якщо у цілому мова у Законі має йти про ідентифікацію та реєстрацію тварин.

3. Звертаємо увагу, що запропонована у проекті частина перша статті 10 Закону не відповідає за змістом такій же нормі, що має місце у Порівняльній таблиці до проекту (у першому випадку йде мова про державну підтримку у "господарствах населення", тоді як у другому - у "господарствах фізичних осіб"). Крім того вважаємо, що у даному випадку варто уточнити, в який спосіб має здійснюватися державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин. Зазначимо, що чинна редакція цієї статті більш чітко визначає завдання, які має вирішувати відповідна державна підтримка (зокрема, вона має надаватися "для закупівлі бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, ветеринарних карток до таких паспортів, реєстраційних карток великої рогатої худоби та господарств, проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо важливості ідентифікації та реєстрації тварин (видання і розповсюдження друкованої продукції, інформування через засоби масової інформації) та внесення даних до Єдиного державного реєстру тварин через Інтернет" тощо).

Опрос