Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном контроле в сфере обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов и кормов, благополучия животных

Заключение к проекту закона Украины от 02.06.2014 № 4986
Дата рассмотрения: 17.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин" (реєстр. N 4986 від 02.06.2014 р.)

Законопроект спрямований на визначення правових та організаційних засад державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, у тому числі побічних продуктів тваринного походження, що не призначені для споживання людиною, благополуччя тварин. У ньому, зокрема, визначаються основні завдання та принципи державного контролю у зазначеній сфері; органи та система державного контролю; порядок здійснення державного контролю продуктів тваринного походження, а також безпечності тварин, харчових продуктів і кормів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України тощо. Метою законопроекту, згідно з Пояснювальною запискою до нього, є "гармонізація законодавства України у сфері здійснення державного нагляду (контролю) щодо перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров'я і благополуччя тварин у відповідність з Регламентами ЄС N 854/2004, N 882/2004, N 669/2009 та Директивою Ради ЄС N 97/78/ЕС".

За результатами аналізу законопроекту Головне управління вважає за доцільне зазначити наступне.

1. Перш за все слід звернути увагу на те, що у представленому проекті не зовсім чітко визначені предмет регулювання та сфера відповідних суспільних відносин. Зокрема, у законопроекті, що має назву "Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин", відсутнє визначення базового поняття "державного контролю", а визначаються лише деякі форми та зміст такого контролю. Так, у статті 1 передбачено визначення термінів "інспектування" та "нагляд", що віднесені до форм державного контролю. Будь-яких інших "форм" державного контролю у проекті не передбачено. Стаття ж 9 проекту визначає "зміст системи державного контролю" у даній сфері, що включає, крім планування, дослідження (випробування), моніторингу, відбору зразків та аудиту, також нагляд та інспектування. При цьому у проекті застосовується й не узгоджені між собою належним чином терміни. Так, поняття "нагляду" як форми державного контролю, що полягає у проведенні "спостереження за об'єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", майже ідентичне із наведеним у статті 1 проекту поняттям "моніторингу", що також полягає у проведенні "послідовних спостережень або вимірювань щодо об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду". Вказане створює колізію норм та пропонує занадто широке й суперечливе трактування поняття державного контролю.

Викликає зауваження також визначення сфери дії проекту, який чомусь поширюється тільки на "операторів ринку", які здійснюють виробництво та/або обіг: тварин, призначених для виробництва харчових продуктів; харчових продуктів; продуктів тваринного походження; побічних продуктів та кормів для тварин (ст. 3 проекту). На думку управління, дія такого законодавчого акту, згідно з призначенням закону як регулятора суспільних відносин, має поширюватись не на операторів ринку, а на відповідні відносини, пов'язані зі здійсненням державного контролю у сфері "забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин", що відповідає його назві. При цьому учасниками цих суспільних відносин можуть бути не лише оператори ринку.

2. Деякі положення проекту не узгоджуються з нормами Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", наприклад, визначення термінів, наведених у статті 1 Закону та статті 1 проекту ("акредитована лабораторія", "нагляд" ("державний нагляд"), "позначка придатності").

Потребують уточнення визначені у проекті повноваження осіб, які здійснюють державний контроль у відповідній сфері щодо харчових продуктів. У абзаці 8 частини 2 статті 8 проекту передбачено, що такі особи мають право "видавати приписи щодо усунення порушень вимог законодавства про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин". У той же час згідно з вимогами п. 9 ч. 1 ст. 10 Закону "Про безпечність та якість харчових продуктів" відповідні інспектори мають право видавати припис про тимчасову заборону обігу харчових продуктів, якщо є підозра, що вони небезпечні, непридатні для споживання або неправильно марковані, до отримання результатів лабораторного дослідження цих харчових продуктів. А головні державні санітарні лікарі або їх заступники мають повноваження (ч. 2 ст. 10 Закону) видавати постанови: щодо виправлення етикетування; щодо обробки, переробки або утилізації (зміни призначеного використання) харчового продукту; про призупинення виробництва та інші повноваження, що не передбачені у проекті стосовно харчових продуктів. Вважаємо, що чинний Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" більш чітко і системно визначає повноваження згаданих осіб, що є важливою умовою дієвості державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів.

3. Проект містить також і певні внутрішні суперечності. Зокрема, розділ V проекту згідно з його назвою стосується державного контролю безпечності тварин, харчових продуктів і кормів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України", а розділ VI - державного контролю безпечності продуктів, що також ввозяться (пересилаються) на митну територію України. При цьому стаття 43, що входить до цього розділу (розділу VI), стосується саме харчових продуктів.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос