Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном контроле в сфере обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов и кормов, благополучия животных

Заключение к проекту закона Украины от 02.06.2014 № 4986
Дата рассмотрения: 17.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин" (реєстр. N 4986 від 02.06.2014 р.)

Законопроект спрямований на визначення правових та організаційних засад державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, у тому числі побічних продуктів тваринного походження, що не призначені для споживання людиною, благополуччя тварин. У ньому, зокрема, визначаються основні завдання та принципи державного контролю у зазначеній сфері; органи та система державного контролю; порядок здійснення державного контролю продуктів тваринного походження, а також безпечності тварин, харчових продуктів і кормів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України тощо. Метою законопроекту, згідно з Пояснювальною запискою до нього, є "гармонізація законодавства України у сфері здійснення державного нагляду (контролю) щодо перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров'я і благополуччя тварин у відповідність з Регламентами ЄС N 854/2004, N 882/2004, N 669/2009 та Директивою Ради ЄС N 97/78/ЕС".

За результатами аналізу законопроекту Головне управління вважає за доцільне зазначити наступне.

1. Перш за все слід звернути увагу на те, що у представленому проекті не зовсім чітко визначені предмет регулювання та сфера відповідних суспільних відносин. Зокрема, у законопроекті, що має назву "Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин", відсутнє визначення базового поняття "державного контролю", а визначаються лише деякі форми та зміст такого контролю. Так, у статті 1 передбачено визначення термінів "інспектування" та "нагляд", що віднесені до форм державного контролю. Будь-яких інших "форм" державного контролю у проекті не передбачено. Стаття ж 9 проекту визначає "зміст системи державного контролю" у даній сфері, що включає, крім планування, дослідження (випробування), моніторингу, відбору зразків та аудиту, також нагляд та інспектування. При цьому у проекті застосовується й не узгоджені між собою належним чином терміни. Так, поняття "нагляду" як форми державного контролю, що полягає у проведенні "спостереження за об'єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", майже ідентичне із наведеним у статті 1 проекту поняттям "моніторингу", що також полягає у проведенні "послідовних спостережень або вимірювань щодо об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду". Вказане створює колізію норм та пропонує занадто широке й суперечливе трактування поняття державного контролю.

Викликає зауваження також визначення сфери дії проекту, який чомусь поширюється тільки на "операторів ринку", які здійснюють виробництво та/або обіг: тварин, призначених для виробництва харчових продуктів; харчових продуктів; продуктів тваринного походження; побічних продуктів та кормів для тварин (ст. 3 проекту). На думку управління, дія такого законодавчого акту, згідно з призначенням закону як регулятора суспільних відносин, має поширюватись не на операторів ринку, а на відповідні відносини, пов'язані зі здійсненням державного контролю у сфері "забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин", що відповідає його назві. При цьому учасниками цих суспільних відносин можуть бути не лише оператори ринку.

2. Деякі положення проекту не узгоджуються з нормами Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", наприклад, визначення термінів, наведених у статті 1 Закону та статті 1 проекту ("акредитована лабораторія", "нагляд" ("державний нагляд"), "позначка придатності").

Потребують уточнення визначені у проекті повноваження осіб, які здійснюють державний контроль у відповідній сфері щодо харчових продуктів. У абзаці 8 частини 2 статті 8 проекту передбачено, що такі особи мають право "видавати приписи щодо усунення порушень вимог законодавства про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин". У той же час згідно з вимогами п. 9 ч. 1 ст. 10 Закону "Про безпечність та якість харчових продуктів" відповідні інспектори мають право видавати припис про тимчасову заборону обігу харчових продуктів, якщо є підозра, що вони небезпечні, непридатні для споживання або неправильно марковані, до отримання результатів лабораторного дослідження цих харчових продуктів. А головні державні санітарні лікарі або їх заступники мають повноваження (ч. 2 ст. 10 Закону) видавати постанови: щодо виправлення етикетування; щодо обробки, переробки або утилізації (зміни призначеного використання) харчового продукту; про призупинення виробництва та інші повноваження, що не передбачені у проекті стосовно харчових продуктів. Вважаємо, що чинний Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" більш чітко і системно визначає повноваження згаданих осіб, що є важливою умовою дієвості державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів.

3. Проект містить також і певні внутрішні суперечності. Зокрема, розділ V проекту згідно з його назвою стосується державного контролю безпечності тварин, харчових продуктів і кормів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України", а розділ VI - державного контролю безпечності продуктів, що також ввозяться (пересилаються) на митну територію України. При цьому стаття 43, що входить до цього розділу (розділу VI), стосується саме харчових продуктів.

Опрос