Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 19 Кодекса административного судопроизводства Украины (относительно обжалования решений органов местного самоуправления)

Заключение к проекту закона Украины от 02.06.2014 № 4984
Дата рассмотрения: 17.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України (щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування)"

Необхідність прийняття даного проекту обґрунтовується у Пояснювальній записці до нього потребою надати можливість органам державної влади оскаржувати незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування до суду за своїм вибором: за місцезнаходженням такого органу державної влади - позивача або за місцезнаходженням відповідача. Зазначається, що наразі підсудність таких справ визначена за місцезнаходженням відповідача (частина перша статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України; далі - КАСУ), і це значно утруднює здійснення правосуддя, наприклад, у зв'язку з подіями у східних регіонах України.

Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується доповнити статтю 19 КАСУ новою частиною четвертою, у якій встановлюється зазначене вище правило територіальної підсудності адміністративних справ.

Головне управління вважає, що при вирішенні порушеного питання необхідно виходити з наступного.

1. Відповідно до частини другої статті 144 Конституції України рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду. Однак, до цього часу у положеннях чинного законодавства механізм державного контролю за законністю правових актів місцевого самоврядування, про який йдеться у вищезазначеній конституційній нормі, не встановлений. Зокрема, не визначені контролюючі суб'єкти, не визначені права і обов'язки контролюючих та підконтрольних суб'єктів, правила їх взаємовідносин тощо. З огляду на це практичне виконання вказаного конституційного положення є проблематичним.

1.1. Певних висновків щодо суб'єктів здійснення вказаного контролю можна дійти з огляду на положення пункту 2 частини першої статті 119 Конституції України, згідно з яким місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян, а також на положення пункту 2 частини першої статті 17 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", де передбачено, що здійснення державного нагляду (контролю) є одним основних завдань центральних органів виконавчої влади. Але ні Закон України "Про місцеві державні адміністрації", ні положення інших законодавчих актів не покладають на місцеві державні адміністрації чи центральні органи виконавчої влади повноваження зупиняти рішення органів місцевого самоврядування та звертатись до суду. У зв'язку з цим постановка питання про територіальну підсудність відповідних справ виглядає недоречною, адже порядок порушення і розгляду таких справ взагалі неврегульований.

Опрос