Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О статусе режимной территории промышленной площадки бывшего уранового производства производственного объединения "Приднепровский химический завод" (г. Днепродзержинск) и прилегающих к нему территорий

Заключение к проекту закона Украины от 29.05.2014 № 4963
Дата рассмотрения: 20.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про статус режимної території промислового майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (м. Дніпродзержинськ) та прилеглих до нього територій" (реєстр. N 4963 від 29.05.2014 р.)

Проект спрямований на подальше врегулювання відносин, пов'язаних із визначенням правового статусу території промислового майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (м. Дніпродзержинськ) та прилеглих до нього територій, з метою здійснення заходів по створенню радіаційно-безпечних умов праці працівників підприємств на режимній території та забезпечення захисту населення м. Дніпродзержинська та Дніпропетровської області від іонізуючого випромінювання. Передбачається, що реалізація законопроекту дозволить провести активні екологічні та інженерні заходи, які визначені Державною цільовою програмою приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року N 1029.

1. Як свідчить проведений аналіз, вказана законодавча ініціатива не забезпечить вирішення піднятих у проекті питань, оскільки більшість з її положень має декларативний характер, а деякі з них дублюють чинні законодавчі норми. Зокрема, низка подібних питань вирішується у законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та ін. Структура останнього, зокрема, взята за основу при підготовці проекту, що призвело до дублювання в ньому низки положень (наприклад, назва та зміст статей 3 та 4 проекту, що стосуються "визначення радіаційно-небезпечних земель" та "визначення радіоактивно забруднених земель", ідентичні назві та змісту статей 3 та 4 Закону). У цьому зв'язку звертаємо увагу також і на Закон України "Про загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами", який охоплює регулювання питань, що є нагальними для території, визначеної у проекті.

2. Водночас слід зазначити, що проблематика, покладена в основу законопроекту, вже відображена у спеціально прийнятій для вирішення питань виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2009 року N 1029 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод". Зокрема, у затвердженій Програмі визначені строки її виконання (2010 - 2014 рр.), прогнозні обсяги та джерела фінансування, а також завдання та заходи щодо її виконання (Додаток 2). Однак у Пояснювальній записці до проекту не наведено жодних результатів її виконання. Окрім того, не враховано, що у самій Програмі передбачено вдосконалення її нормативно-правового забезпечення. Зокрема, у п. 7 Додатка 2 до Програми поставлено завдання щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення радіаційної та екологічної безпеки під час виконання дезактиваційних робіт, у руслі якого мають бути розроблені нормативно-правові акти щодо визначення правового режиму промислового майданчика заводу, встановлення вимог радіаційної безпеки. Тобто у програмному документі йдеться про вдосконалення правового регулювання конкретних питань, а не про прийняття закону загального характеру.

На думку Головного управління, вирішення проблеми приведення уранових об'єктів Придніпровського хімічного заводу в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання потребує насамперед ефективного програмного забезпечення. Саме на розробці та прийнятті відповідної програми і мають бути сьогодні зосереджені відповідні зусилля. Це необхідно й з огляду на те, що термін дії (2010 - 2014 роки) чинної Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" збігає.

3. Проект також має вади техніко-юридичного характеру, а також такі, що викликані його неузгодженістю з іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, є неприйнятними положення проекту, за якими звільняються від оподаткування земельні фонди колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ", а суб'єкти господарювання, що ведуть діяльність на територіях, що визнанні радіаційно-забрудненими, звільняються від сплати податку за земельні фонди (ст. 19 проекту). Дана пропозиція не узгоджується з п. 7.3 ст. 7 Податкового кодексу України, в якому зазначено, що "Будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства". Звертаємо увагу й на те, що запропонована у ст. 14 проекту щомісячна доплата у розмірі 5 та 10 % прожиткового мінімуму особам, які працюють на підприємствах, розташованих на територіях з режимом "Обмежений доступ" та з режимом "Заборонений доступ" колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" (м. Дніпродзержинськ), згідно з вимогами ст. 91 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" потребує відповідного фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

4. Не відповідає правилам законотворення оформлення окремих положень проекту. Так, преамбула законопроекту містить текст, що властивий для пояснювальної записки проекту, а не для частини закону, що має відбивати його ключові моменти (призначення, сферу застосування тощо). У статті 5 "Компетенція держави України щодо територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок діяльності колишнього уранового виробництва ВО "ПЗХ"" проекту не узято до уваги, що сутність України як держави визначається у Конституції України, а в законах має робитися акцент на повноваженнях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, через які реалізуються функції держави щодо вирішення тих чи інших проблем. У цілому використання в проекті таких термінів, як "держава бере на себе відповідальність" (ст. 13), "держава гарантує компенсацію" (ст. 17) робить приписи, в яких вони застосовуються, декларативними, оскільки не визначають тих суб'єктів, які мають відповідати за реалізацію державної політики у відповідні сфері.

Опрос