Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основах информационной безопасности Украины

Заключение к проекту закона Украины от 28.05.2014 № 4949
Дата рассмотрения: 19.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про засади інформаційної безпеки України"

У законопроекті пропонується визначити основні засади державної політики, спрямованої на захист життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави в інформаційній сфері, порядок забезпечення інформаційної безпеки в умовах формування і розвитку інформаційного суспільства в Україні та глобального інформаційного простору, а також закріпити правові основи інформаційної безпеки України.

З цією метою у законопроекті запроваджується низка нових термінів, наводиться перелік загроз, напрямів їх протидії, а також визначаються: повноваження органів державної влади у сфері забезпечення інформаційної безпеки; об'єкти та суб'єкти забезпечення інформаційної безпеки та їх основні функції; статус, порядок створення, засади діяльності та повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань інформаційної безпеки; питання координації і контролю за діяльністю суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки; засади міжнародного співробітництва у сфері інформаційної безпеки; відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері.

Погоджуючись з необхідністю врегулювання порушених у законопроекті проблем, вважаємо, що чимало його положень потребують доопрацювання і уточнення з метою їх узгодження з іншими законодавчими актами з питань інформаційної безпеки і боротьби з комп'ютерною злочинністю та наповнення конкретним нормативним змістом. Зокрема, за результатами розгляду поданого законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за необхідне зазначити таке.

Зауваження загального характеру

1. Слід звернути увагу на те, що з метою вирішення проблем забезпечення інформаційної безпеки Радою національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) було прийнято Рішення "Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України" (введено в дію Указом Президента України N 449/2014 від 1 травня 2014 року), яким Кабінету Міністрів України було доручено розробити і внести на розгляд Верховної Ради України окремий проект Закону України про кібернетичну безпеку України та законопроекти про внесення змін до деяких законів України, зокрема до законів України "Про основи національної безпеки України", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про Службу безпеки України", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" щодо приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними стандартами з питань інформаційної та кібернетичної безпеки, вдосконалення системи формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України, а також щодо протидії інформаційній агресії іноземних держав. При цьому у вказаних законопроектах має бути передбачено, зокрема: визначення механізму протидії негативному інформаційно-психологічному впливу (в тому числі шляхом заборони ретрансляції телевізійних каналів); запровадження для іноземних засобів масової інформації системи інформування та захисту журналістів, які працюють у місцях збройних конфліктів, вчинення терористичних актів, а також при ліквідації небезпечних злочинних груп тощо.

Натомість, поданий на розгляд законопроект спрямований на врегулювання проблем одночасно інформаційної безпеки та кібербезпеки. Хоча вказані поняття і є спорідненими, у законопроекті не проведено їх чітке відокремлення та розмежування, що ускладнює їх розуміння.

2. На користь запропонованого РНБО підходу до вирішення проблем нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки свідчить наявність розгалуженої системи національних законодавчих актів з цих питань. Насамперед, це Закон України "Про основи національної безпеки України", де проблемам інформаційної безпеки і комп'ютерної злочинності присвячені окремі положення.

Опрос