Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" (относительно места пребывания и права на образование)

Заключение к проекту закона Украины от 26.05.2014 № 4931
Дата рассмотрения: 03.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (щодо місця перебування та права на освіту)" (реєстр. N 4931 від 26.05.2014 р.)

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон) "врегулювати правові відносини щодо декларування місця перебування громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України, на території України, а також право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання".

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий законопроект, висловлює щодо нього такі зауваження.

Супровідні документи до законопроекту не містять належного обґрунтування необхідності його прийняття. В Пояснювальній записці до законопроекту суб'єкт права законодавчої ініціативи обмежується посиланням на відповідні положення Конституції України, які закріплюють право громадян на свободу пересування та вільний вибір місця проживання (ст. 33), доступність і безоплатність професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (ст. 53), що, на думку Головного управління, недостатньо для обгрунтування необхідності його прийняття. Адже таке обгрунтування має супроводжуватись аналізом практики застосування законодавства, який би засвідчував наявність проблемних питань у зазначеній сфері.

У цьому контексті певний сумнів викликає доцільність доповнення статті 6 Закону новою частиною четвертою, якою пропонується встановити, що "за зверненням громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, за місцем їх перебування оформляються і видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, довідки, що підтверджують місце їх перебування". Річ у тім, що порушене у законопроекті питання достатньою мірою врегульоване в Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", який передбачає можливість видання органом реєстрації особі за її вимогою "довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування" (абз. 8 ч. 1 ст. 3 Закону).

У змінах до частини дванадцятої статті 7 Закону пропонується встановити, що "громадяни України, які мешкають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право здобувати певний освітній рівень за рахунок бюджетних коштів в державних і комунальних закладах відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів на відповідний рік, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення формування державної політики у сфері освіти. У разі якщо такі громадяни не потрапили до переліку осіб, які рекомендовані вищим навчальним закладом до зарахування на місця державного замовлення, центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування державної політики у сфері освіти, за зверненням цього вищого навчального закладу, надає (розміщує) додаткові місця державного замовлення з урахуванням напряму, обраного абітурієнтом,".

Опрос