Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О переводе кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную

Заключение к проекту закона Украины от 16.05.2014 № 4895
Дата рассмотрения: 02.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти у національну"

У законопроекті, з метою захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг, мінімізації негативних наслідків інфляції національної валюти для громадян України, що мають невиконані зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті (валютні кредити), укладеними з фінансовими установами, пропонується запровадити механізм реструктуризації зобов'язань позичальників за такими кредитами шляхом їх конвертації у національну валюту.

Головне управління, погоджуючись в цілому з необхідністю нагального вирішення на загальнодержавному рівні проблеми, яка постала перед фізичними особами - позичальниками споживчих кредитів в іноземній валюті, водночас вважає, що при вирішення порушеного в законопроекті питання одночасно слід врахувати інтереси як фізичних осіб - позичальників, так і банків, які надавали споживчі кредити в іноземній валюті. Адже прийняття рішення виключно на користь позичальників, як це пропонується у законопроекті, може мати негативні наслідки не тільки для банків, й для економіки країни в цілому.

Зокрема, в законопроекті пропонується здійснити перерахунок та фіксацію суми кредиту у національній валюті, виходячи з офіційного курсу національної валюти України по відношенню до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на момент укладення Договору споживчого кредиту. При цьому заборгованість в сумі різниці між розміром зобов'язань за кредитним договором та розміром зобов'язань позичальника, перерахованих відповідно до цього Закону, визнається безнадійною (стаття 3 проекту). Звертаємо увагу на те, що за даними Національного банку України в березні 2014 року обсяг іпотечних кредитів фізичних осіб у доларах США склав понад $4 млрд. (близько 45 млрд. гривень за курсом 11 грн/дол.). Перерахунок такого обсягу кредитів за визначеним у законопроекті курсом призведе до значних збитків банків, оскільки створить додаткове навантаження на їх капітал. Низка банків за таких умов може втратити здатність дотримуватись обов'язкових нормативів капіталу та наразитись на санкції Національного банку України. При цьому кількість проблемних банків може швидко збільшитись. Докапіталізації можуть потребувати також і державні банки, що означатиме додаткове незаплановане навантаження на Державний бюджет України, що, відповідно, призведе до зменшення фінансування інших, не менш важливих, соціальних програм.

На наш погляд, можливо, при вирішенні порушеного в законопроекті питання слід було б врахувати позитивний досвід інших країн, які мали відповідні проблеми.

Зокрема, найбільш поширений та прийнятний, як для банків, так і позичальників, вважається варіант збільшення строку погашення кредиту. Наприклад, нещодавно в Норвегії позичальникам за іпотечними кредитами було збільшено строк погашення кредитів до 30 - 40 років. В умовах нашої країни таке збільшення було б прийнятним на термін від 10 до 20 років, адже чим більший строк погашення кредиту, тим нижчий рівень щомісячного платежу. Крім того, певний період позичальник мав би сплачувати тільки відсотки, а в наступних періодах вже саму суму кредиту.

Одним із варіантів міг би бути механізм конвертації половини від заборгованості позичальника з одночасним обліком різниці в курсах валют та відсоткових ставках на окремому кредитному рахунку позичальника. Водночас частина цієї суми щорічно списувалася б банком пропорційно до щорічного відсотка погашених позичальником зобов'язань за конвертованою заборгованістю.

Крім того, з метою погашення зобов'язань по іпотечних кредитах банки могли б продавати позичальникам іноземну валюту виключно по спеціальному курсу, який не передбачав би отримання банками відповідного прибутку.

Опрос