Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам образования (относительно расширения доступа к общеобразовательному и дошкольному образованию)

Заключение к проекту закона Украины от 15.05.2014 № 4888
Дата рассмотрения: 18.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань освіти (щодо розширення доступу до загальноосвітньої та дошкільної освіти)"

У законопроекті пропонується внести зміни до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", якими передбачається "застосовувати до всіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, незалежно від їх організаційно-правових форм, форм власності та джерел фінансування, єдиний підхід до формування тарифів на комунальні послуги".

Необхідність прийняття законопроекту у супровідних документах обґрунтовується надмірно високою вартістю комунальних послуг, яку навчальні заклади, що засновані на приватній формі власності, не завжди спроможні сплачувати. В Пояснювальній записці до проекту, зокрема, зазначається, що "на межі банкрутства знаходиться більшість недержавних середніх та дошкільних навчальних закладів, у зв'язку із високими тарифами на комунальні послуги".

За результатами розгляду законопроекту Головне управління вважає за необхідне висловити щодо нього такі зауваження.

1. Запропонована законодавча пропозиція не повною мірою узгоджується з призначенням законодавства України про освіту, головним завданням якого є "регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України" (ст. 2 Закону України "Про освіту"). У зв'язку з цим звертаємо увагу, що відносини, які виникають у сфері надання та споживання комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їх права та обов'язки, регулюються законами України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про житлово-комунальні послуги". Тому є підстави констатувати, що зазначене вище питання, яке пропонується вирішити шляхом внесення відповідних змін до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", виходить за межі предмету їх законодавчого регулювання.

При цьому слід зазначити, що чинне законодавство України про комунальні послуги не передбачає яких-небудь переваг щодо формування тарифів на комунальні послуги для навчальних закладів, які засновані на державній і комунальній формах власності. Це випливає, зокрема, зі змісту: п. 6 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", згідно з яким завданням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії; п. 1 ч. 1 ст. 30 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", за яким державне регулювання цін/тарифів базується на принципі доступності житлово-комунальних послуг для всіх споживачів та рівності правових гарантій; абз. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України "Про теплопостачання", за яким одним з основних завдань державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання є забезпечення рівних можливостей доступу суб'єктів відносин у сфері теплопостачання на ринок теплової енергії (при цьому відповідно до ст. 1 цього Закону такими суб'єктами є фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форми власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування).

На підзаконному рівні такі підходи дістали відповідне відображення у постановах відповідних органів, якими на даний час встановлені єдині тарифи на відповідні комунальні послуги для бюджетних установ та інших споживачів таких послуг (див., наприклад, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від від 16.05.2014 р. N 537, від 30.05.2014 р. N 615 та ін.).

Якщо ж у проекті мається на увазі зменшення тарифів на комунальні послуги для відповідних приватних навчальних закладів (що випливає зі змісту Пояснювальної записки до законопроекту), то у такому разі вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" "тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку, Встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, без відповідного відшкодування не допускається" (ч. 2, ч. 4 ст. 10).

Аналогічні за змістом норми містить Закон України "Про житлово-комунальні послуги". Зокрема, положеннями частин третьої та четвертої статті 31 цього Закону визначено, що "органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)", "у разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг".

Опрос