Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно осуществления государственных закупок)

Заключение к проекту закона Украины от 15.05.2014 № 4886
Дата рассмотрения: 27.05.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо здійснення державних закупівель)"

У законопроекті пропонується на підприємства оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, не поширювати вимоги Закону України "Про здійснення державних закупівель", у випадках закупівлі товарів, робіт і послуг та Господарського кодексу України щодо обов'язкового оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звітів про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов або внесення змін до нього.

У Пояснювальній записці до законопроекту необхідність його прийняття обгрунтовується тим, що "господарська діяльність підприємств оборонно-промислового комплексу суттєво відрізняється від діяльності, пов'язаної із створенням і виробництвом продукції цивільного призначення", і має свої особливості. Зокрема, "військово-технічне співробітництво вимагає від його учасників високого рівня конфіденційності. Висвітлення у засобах масової інформації та у мережі Інтернет відомостей про закупівлю (як планів, так і результатів) військової продукції, зброї, її елементів та запасних частин до неї або послуг з її капітального ремонту, модернізації, технічного обслуговування може призвести до значних негативних наслідків". У той же час "запропоновані законопроектом зміни дозволять створити відповідні законодавчі засади, вчасно і якісно виконувати замовлення згідно укладених контрактів, а також на практиці вирішать ряд існуючих проблем в галузі закупівлі товарів, робіт і послуг".

1. Головне управління звертає увагу на те, що Кабінет Міністрів України в документах доданих до проекту Закону України "Про здійснення державних закупівель" у новій редакції (який був прийнятий 10 квітня 2014 року) зазначав, що однією із законодавчих новел є скорочення "переліку випадків, на які не поширюється дія Закону (з 44 до 10 випадків) з метою запобігання безконтрольного використання державних коштів, прозорості та відкритості сфери державних закупівель" (див. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50444).

Крім того, Управління у всіх своїх висновках до законопроектів, поданих суб'єктами законодавчої ініціативи стосовно пропозицій щодо непоширення загальних вимог, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель", на процедури закупівлі за державні кошти тих чи інших товарів, робіт та послуг, звертає увагу на те, що такі пропозиції не повною мірою узгоджуються з основною метою цього Закону, яка полягає у створенні конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобіганні проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, забезпеченні раціонального та ефективного використання державних коштів.

2. У Пояснювальній записці до законопроекту йдеться про необхідність дотримання конфіденційності у процесі здійснення закупівель військової техніки та озброєння. Звертаємо увагу на те, що згідно з ч. 2 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є "товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю". Відповідно ж до ч. 1 статті 8 останнього до державної таємниці відноситься інформація щодо напрямів розвитку "окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, їх кількість, тактико-технічні характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи" тощо.

Опрос