Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (относительно обеспечения невмешательства в деятельность судейского самоуправления в Украине)

Заключение к проекту закона Украины от 24.04.2014 № 4771
Дата рассмотрения: 28.05.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо забезпечення невтручання в діяльність суддівського самоврядування в Україні)"

Запропонований проект розроблено з метою посилення дотримання визначених Конституцією України гарантій незалежності суддів та забезпечення невтручання в діяльність судів України. Для цього пропонується внести відповідні зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон), відповідно до яких радам суддів надається право встановлювати факти втручання в діяльність органів суддівського самоврядування, зокрема під час обрання суддів на адміністративні посади (зміни до статті 122 Закону). При цьому повноваження щодо забезпечення функціонування суддівського самоврядування та недопущення випадків втручання у діяльність його органів покладається на відповідні структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України (зміни до статті 128 Закону).

Необхідність убезпечення органів суддівського самоврядування від будь-якого стороннього впливу не викликає сумніву. У першу чергу це стосується випадків призначення суддів на адміністративні посади в судах та їх звільнення із зазначених посад, яке після прийняття 8 квітня 2014 року Верховною Радою України Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" належить до компетенції зборів відповідних судів загальної юрисдикції (крім Голови Верховного Суду України, Першого заступника Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України, які обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України).

Водночас вважаємо за необхідне зазначити таке.

1. Законопроект містить низку неточних та занадто оціночних положень, які, на наш погляд, унеможливлюють його практичне застосування. Зокрема, зі змісту проекту неясно: яким чином та у якому порядку органи суддівського самоврядування мають "фіксувати" випадки втручання у свою роботу та "передавати" відповідну інформацію раді суддів (яка до того ж, відповідно до приписів частини першої статті 122 Закону виконує функції суддівського самоврядування лише у період між конференціями суддів); які "докази" втручання в діяльність органів суддівського самоврядування мають бути надані раді суддів для встановлення нею відповідного факту втручання; які саме структурні підрозділи внутрішніх справ України повинні забезпечувати безпеку діяльності та недопущення випадків втручання у діяльність суддівського самоврядування (чи має це бути спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон", на який згідно з наказом МВС України від 19 листопада 2003 року N 1390 покладаються повноваження щодо охорони приміщень суду та виконання функцій щодо державного захисту суддів та працівників суду, чи який інший спецпідрозділ); якою буде "подальша доля" суддів, призначених на адміністративні посади в суді, у випадку визнання рішення відповідних зборів суддів недійсним та ін.

2. Загалом, на наш погляд, чинним законодавством України повною мірою передбачено механізм забезпечення безпеки суддів та працівників судів, а також охорони приміщень судів (див., наприклад, закони України "Про міліцію", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", Положення про спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон", затверджене наказом МВС України від 19 листопада 2003 року N 1390). При цьому, у випадку вчинення протиправних дій з боку будь-яких осіб, присутніх на засіданні органу суддівського самоврядування, або осіб, які незаконно проникли на таке засідання, застосовується загальний порядок їх затримання, доставлення до відповідних правоохоронних органів з подальшим їх притягненням до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Так, наприклад, чинним Кримінальним кодексом України передбачено відповідальність за втручання в діяльність судових органів (стаття 376), погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (стаття 377) та ін.

Опрос