Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности

Заключение к проекту закона Украины от 18.04.2014 № 4743
Дата рассмотрения: 30.04.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (реєстр. N 4743 від 18.04.2014 р.), внесений народними депутати України О. В. Кужель, С. В. Баландіним, Я. Я. Гінкою та іншими

У проекті пропонується викласти Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" в новій редакції. У Пояснювальній записці до проекту зазначається, що він розроблений з метою вдосконалення системи ліцензування господарської діяльності, спрощення започаткування та ведення бізнесу, зокрема, шляхом вдосконалення понятійного апарату закону, державних принципів ліцензування підприємництва, порядку ліцензування, а також запровадження безстроковості дії ліцензій для всіх видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, і можливості отримати її в електронному вигляді або на паперовому носії. Прийняття проекту, на думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, суттєво спростить порядок отримання ліцензій, зменшить кількість видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, дозволить підвищити рейтинг України за класифікацією Світового банку через утворення більш сприятливих умов розвитку підприємництва та зростання інвестиційної привабливості України.

Розглянувши зазначену законодавчу пропозицію, вважаємо за необхідне висловити щодо її змісту наступні зауваження і пропозиції.

1. На нашу думку, невиправданим і недоцільним виглядає включення до законопроекту значного за обсягом переліку визначень термінів, що вживаються у цьому Законі, який налічує 21 визначення (стаття 1). При цьому склад відповідного глосарію виглядає недостатньо продуманим, у ньому роз'яснюються загальновідомі терміни, не наповнені якимось специфічним юридичним змістом, що невиправдано збільшує обсяг тексту законопроекту, ускладнюючи користування таким законом. Такий характер властивий визначенням термінів "апеляція", "здобувач ліцензії", "надання ліцензії", "неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов" тощо, а тому їх доцільніше вилучити з проекту. Навряд чи варто включати до проекту визначення окремих канцелярських папок, що зроблено у терміні "ліцензійна справа". Частина визначень ("безліцензійная діяльність", "виявлення недостовірних даних у документах, що подані суб'єктом господарювання до органу ліцензування або спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування", "відмова ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування", "повторне порушення ліцензійних умов") за своєю суттю є не визначеннями зазначених явищ, а певним переліком дій (органів), які вважатимуться такими явищами. Це стосується також визначення змісту терміну "орган ліцензування". Виходячи з цього, такі визначення слід вилучити з проекту або перенести до інших його статей, в яких регулюються відповідні питання. Наприклад, перерахування органів ліцензування доцільніше перенести до статті 6 проекту.

Опрос