Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно охраны отделений психиатрических больниц, и лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского характера)

Заключение к проекту закона Украины от 18.04.2014 № 4742
Дата рассмотрения: 03.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" (щодо охорони відділень психіатричних лікарень, та осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру)"

У законопроекті пропонується покласти обов'язки щодо забезпечення охорони психіатричних лікарень, їх структурних підрозділів (відділень, палат тощо), призначених для застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру, на органи внутрішніх справ за рахунок коштів державного бюджету, для чого доповнити статтю 8 Закону України "Про психіатричну допомогу" частиною четвертою, а частину першу статті 10 Закону України "Про міліцію" - пунктом 20-1. Це, на думку автора проекту, надасть можливість вказаним закладам охорони здоров'я раціонально та більш пріоритетно використовувати фінансові ресурси в умовах обмеженого фінансування.

Головне науково-експертне управління проаналізувавши проект, що розглядається, вважає за необхідне зазначити таке.

1. У законопроекті не враховано існуючий наразі порядок, відповідно до якого окремо забезпечуються: 1) режим утримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу під час досудового розслідування, який здійснюється спеціальним підрозділом судової міліції "Грифон" за рахунок коштів державного бюджету (див. Положення про спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон", затверджений наказом МВС України від 19.11.2003 р. N 1390); 2) охорона психіатричних лікарень (їх спеціальних відділень тощо), призначених для застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру. Зокрема, відповідно до приписів частини другої статті 19 Закону України "Про психіатричну допомогу" за рішенням суду застосовуються такі примусові заходи медичного характеру: 1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; 2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; 3) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; 4) госпіталізація до психіатричного закладу з суворим наглядом.

При цьому, законодавчі обмеження щодо суб'єктів, уповноважених здійснювати охоронну діяльність у відповідних закладах охорони здоров'я, встановлені виключно для психіатричних закладів із посиленим та суворим наглядом. Так, наприклад, повноваження щодо охорони психіатричних закладів з посиленим наглядом покладаються на Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ (див. Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615). Натомість, повноваження щодо охорони таких закладів з суворим режимом (наприклад, Українська психіатрична лікарня з суворим режимом у м. Дніпропетровськ) віднесено до компетенції відповідних структурних підрозділів Державної пенітенціарної служби України (див. Положення про Державну пенітенціарну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 789).

З огляду на вказане навряд чи доцільним буде встановлення імперативного припису щодо покладення обов'язку стосовно охорони усіх без виключення психіатричних лікарень на органи внутрішніх справ, як це фактично пропонується у законопроекті. Адже режим охорони психіатричних лікарень може бути різним і залежить від рівня суспільної небезпеки діянь, вчинених особами, які "утримуються" у цих закладах.

2. Крім того, виходячи зі змісту Закону України "Про психіатричну допомогу", застосування примусових заходів медичного характеру можливе в психіатричних закладах як комунальної, так і державної власності. При цьому більшість таких закладів перебувають саме у комунальній власності, підпорядковуються місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування й фінансуються з відповідного місцевого бюджету.

Отже, пропозиція законопроекту щодо фінансування "послуг" охорони психіатричних лікарень, їх структурних підрозділів (відділень, палат тощо), призначених для застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру, які перебувають у комунальній власності, за рахунок коштів державного бюджету, суперечить вимогам пункту 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, відповідно до якого здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України визнається порушенням бюджетного законодавства, а тому є не прийнятною.

Опрос