Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов

Заключение к проекту закона Украины от 27.03.2014 № 4586
Дата рассмотрения: 04.04.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" (N 4586 від 27.03.2014 р.)

У проекті пропонується передбачити таку додаткову підставу для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов, як "припинення повноважень посадових осіб" (зміни до статті 41 Кодексу законів про працю (КЗпП) України) без наведення конкретних причин такого припинення їх повноважень. Одночасно пропонується встановити мінімальний розмір вихідної допомоги при розірванні трудового договору у зв'язку із припиненням повноважень посадової особи в розмірі середньої заробітної плати за шість місяців (зміни до статті 44 КЗпП України). При цьому у статті 99 Цивільного кодексу (ЦК) України пропонуються встановити, що "повноваження члена виконавчого органу товариства можуть бути припинені в будь-який час або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень". Для таких посадових осіб пропонується встановити матеріальну відповідальність не "у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього заробітку" (як це передбачено чинною редакцією ст. 132 КЗпП України), а й за "не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток" (зміни до статей 130, 132, 133 КЗпП України). Передбачається також, що посадові особи за шкоду, заподіяну ними господарському товариству, відповідатимуть не "в межах і порядку, передбачених законом та установчими документами товариства" (як це передбачено у чинній редакції частини 4 статті 89 Господарського кодексу України), а тільки в межах та порядку, передбачених законом.

Головне управління, проаналізувавши проект, вважає за доцільне висловити до його змісту такі зауваження і пропозиції.

Насамперед зазначимо, що назва законопроекту не відповідає його змісту, оскільки у ньому розглядаються питання вдосконалення регулювання відносин за участю посадових осіб господарських товариств, а не інвесторів, що підтверджується, зокрема, тим, що термін "інвестор" у тексті проекту не використовується.

Законопроект виглядає вразливим у теоретичному та практичному плані, оскільки в ньому подекуди простежується спроба врегулювати, з одного боку, суспільні відносини, що складають предмет цивільного права, нормами трудового права, а з іншого, суспільні відносини, що складають предмет трудового права, - нормами цивільного права.

Управління не підтримує внесення змін до статті 41 КЗпП України, згідно з якими до додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов пропонується віднести таку підставу як "припинення повноваження посадових осіб". Адже цитоване формулювання характеризується юридичною невизначеністю, за змістом якого важко встановити коло "посадових осіб", припинення повноважень яких має слугувати підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника. Про перелік таких посадових осіб опосередковано можна здогадуватись лише з змісту змін, які пропонується внести до ст. 99 ЦК України, що визначає порядок усунення від виконання своїх обов'язків членів виконавчого органу товариства. З цим навряд чи можна погодитися. Адже за змістом цієї статті розірвання трудового договору з ініціативи власника може бути застосовано лише за визначені законодавством конкретні порушення, які повинні слугувати підставою припинення повноважень посадових осіб і які слід розглядати як юридичний наслідок таких порушень. Слід також врахувати, що чинний КЗпП вже містить правові підстави для звільнення таких посадових осіб (зокрема, у разі порушення ними умов контракту).

У руслі такого підходу не може бути підтримане й встановлення у статті 99 ЦК норми, згідно з якою "повноваження члена виконавчого органу товариства можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень". Така позиція зумовлена тим, що за своєю природою відносини між членами виконавчого органу товариства та самим товариством можуть бути як трудовими, так і цивільно-правовими. Зокрема, це випливає зі змісту відповідних положень статей 58, 61 та 62 Закону України "Про акціонерні товариства", а також із Рішення Конституційного Суду України від 12.01.2010 року N 1-рп/2010. За змістом трудового права припинення повноважень зазначених осіб можливо лише у формі їх звільнення або переведення на іншу роботу, яке відбувається з підстав, визначених у трудовому законодавстві. У зв'язку з цим підстави розірвання трудового договору з такими посадовими особами у КЗпП України мають бути конкретизовані, оскільки само по собі розірвання трудового договору з невизначених законом підстав суперечить загальним принципам трудового права.

Опрос