Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных социальных гарантиях пострадавшим участникам массовых акций общественного протеста и членам их семей

Заключение к проекту закона Украины от 25.03.2014 № 4554
Дата рассмотрения: 07.05.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про додаткові соціальні гарантії постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (N 4554 від 25.03.2014 р.)

У законопроекті, з метою створення належних умов для життєзабезпечення постраждалих учасників масових акцій громадського протесту, які стали інвалідами внаслідок участі в таких акціях, та членів сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту, пропонується визначити порядок призначення та виплати цим особам додаткової пенсії: особам, які стали інвалідами внаслідок участі у масових акціях громадського протесту пропонується встановлювати додаткові пенсії у розмірах: інваліди I групи - 100 відсотків мінімальної пенсії за віком; інваліди II групи - 75 відсотків мінімальної пенсії за віком; інваліди III групи - 50 відсотків мінімальної пенсії за віком, а членам сім'ї загиблого учасника масових акцій громадського протесту - 100 відсотків мінімальної пенсії за віком та 200 відсотків - на двох та більше непрацездатних членів сім'ї. Датою набрання чинності Законом пропонується визначити день, наступний за днем його опублікування.

Головне науково-експертне управління, розглянувши зазначену законодавчу пропозицію, вважає за доцільне зауважити наступне.

1. Насамперед слід взяти до уваги, що на сьогодні не прийнято жодного закону, що передбачає однозначне розуміння правомірних акцій протесту, мирних зібрань, демонстрацій і таке інше. Як наслідок, проект не дозволяє однозначно встановити, участь у яких безпосередньо акціях надасть громадянам підстави для посиленої соціальної підтримки. Тому, на нашу думку, вкрай важливо на рівні закону чітко визначити критерії віднесення осіб до відповідної категорії, і вже на підставі такого законодавчого визначення підзаконними актами повинні встановлюватись порядок і перелік документів для призначення відповідних виплат постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей, що і забезпечить прозорість визначення статусу цих осіб.

2. Потребує уточнення пропозиція статті 2 законопроекту, яка стосується виплати додаткової пенсії у разі, якщо особа не має права на призначення пенсії по інвалідності або в разі втрати годувальника на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" при відсутності необхідного страхового стажу на час встановлення інвалідності або смерті.

3. Необгрунтованою, на нашу думку, є пропозиція цієї ж статті законопроекту щодо "встановлення факту наявності причинного зв'язку між набуттям особою інвалідності або смертю особи та участю у масових акціях громадського протесту центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин та соціального захисту населення". Адже такий зв'язок може бути підтверджений або медичними органами на підставі конкретних фактів та медичних висновків, зокрема, таких, як дата отримання травм, дата звернення громадян до медичних установ за допомогою, характер ушкоджень тощо, або відповідними рішеннями суду на підставі показань свідків.

4. Як свідчить аналіз положень статті 3 законопроекту стосовно розмірів додаткових пенсій з точки зору усунення диспропорцій у пенсійному забезпеченні соціальних груп громадян, потерпілих від різного роду соціальних потрясінь, їх реалізація призведе до порушення балансу державної соціальної підтримки різних категорій громадян України. Так, у разі прийняття проекту розміри додаткових пенсій учасників масових акцій громадського протесту, які стали інвалідами внаслідок участі в таких акціях, та членів їх сімей перевищать розміри підвищення до пенсій навіть учасників бойових дій та інвалідів війни, а також дітей війни та учасників війни, в тому числі - нагороджених за самовіддану працю в роки війни. Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ветеранам війни виплачується підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у таких розмірах: учасникам бойових дій - 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; інвалідам війни I групи - у розмірі 50 процентів, II групи - 40 процентів та III групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни - 15 процентів, іншим учасники війни - 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а членам сімей і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни - 25 процентів, дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин - 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

5. Такою, що суперечить положенню частини 3 статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" є пропозиція цієї ж статті законопроекту щодо визначення розміру додаткової пенсії у відсотках від мінімальної пенсії за віком, тому що мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої статті 28, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом.

Опрос