Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" (относительно правительственных комитетов)

Заключение к проекту закона Украины от 17.03.2014 № 4477
Дата рассмотрения: 22.04.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (щодо урядових комітетів) (реєстр. N 4477 від 31.03.2014 р.)

У Головному науково-експертному управлінні розглянуто зазначений законопроект, який передбачає внесення низки змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (далі - Закон) і розроблено з метою підвищення ефективності діяльності Уряду України та координації роботи центральних органів виконавчої влади у формуванні і реалізації державної політики (п. 2 Пояснювальної записки).

За результатами аналізу положень проекту Головне управління вважає за необхідне зазначити наступне:

1. За своїм конституційно-правовим статусом Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Особливий статус цього державного органу зумовлює встановлення в Основному Законі України спеціальних вимог щодо забезпечення принципу законності в його діяльності. До таких приписів відносяться імперативні вимоги про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19); організація і діяльність органів виконавчої влади визначається виключно законами України (п. 12 ч. 1 ст. 92); організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією і законами України (ч. 2 ст. 120).

Таким чином, з огляду на те, що за змістом відповідних положень Конституції України порядок діяльності Уряду України має визначатися на законодавчому рівні, запропоноване у проекті доповнення до ч. 3 ст. 4 Закону, по суті, не викликає заперечень.

Разом з тим, з приводу положення законопроекту, в якому йдеться про затвердження Верховною Радою України Регламенту Кабінету Міністрів України (тобто про прийняття парламентом окремого нормативно-правового акту з назвою "Регламент Кабінету Міністрів України"), варто зазначити, що у юридичній науці та практиці державотворення прийняття регламентних актів традиційно відноситься до повноважень тих державних органів чи органів місцевого самоврядування, діяльність яких має регулюватись цими актами, тобто йдеться про те, що державні органи, органи місцевого самоврядування повинні мати право самостійно в межах закону регулювати питання своєї внутрішньоорганізаційної діяльності, в тому числі й шляхом прийняття (видання) регламентних актів. З огляду на це пропозиція покласти на законодавчий орган затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України виглядає досить сумнівною.

2. Стаття 116 Конституції України визначає сфери повноважень Кабінету Міністрів України, які мають загальний та різнопрофільний характер, у результаті чого є підстави вважати Уряд органом влади загальної компетенції, що вимагає проведення грунтовної спеціалізованої підготовчої роботи з питань, які ним розглядаються. Ефективно сприяти цьому процесу може діяльність урядових комітетів, організаційна доцільність створення яких підтверджена практикою їх функціонування в попередній період.

Опрос