Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основах предупреждения и борьбы с экономическими правонарушениями

Заключение к проекту закона Украины от 08.08.2014 № 4449а
Дата рассмотрения: 12.08.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями"

З метою визначення правових основ запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, функціонування системи державних органів, метою якої є організація і ведення системної боротьби з правопорушеннями в сфері економіки для забезпечення економічної безпеки України і захисту її фінансового потенціалу, а також визначення системи органів, що здійснюють запобігання та боротьбу з економічними правопорушеннями, їх функцій та завдань законопроектом пропонується створити на базі підрозділів податкової міліції та боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДФСУ України, Державної фінансової інспекції України, підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, які протидіють злочинам у сфері економіки, спеціальний державний орган - центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями (далі - центральний орган виконавчої влади, що створений для охорони економічної безпеки держави, ЦОВВ). Крім того, у проекті пропонується визначити правовий статус центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, правові та соціальні гарантії його співробітників, службовців та працівників, а також механізм контролю та нагляду за вказаним ЦОВВ.

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий законопроект, вважає за доцільне зауважити таке.

1. Назва законопроекту не відповідає його змісту. Адже у ньому фактично визначаються не основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, а правовий статус центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави (далі - ЦОВВ), правові та соціальні гарантії його співробітників, службовців та працівників (статті 5 - 22), а також механізм контролю та нагляду за вказаним ЦОВВ.

Загалом, за загальним правилом (винятки з якого прямо передбачені Конституцією України або випливають із неї) завданням законів України є регулювання суспільних відносин, а не утворення тих чи інших органів виконавчої влади. Відтак, питання створення таких органів мають вирішуватись відповідно до Конституції України, а не шляхом прийняття відповідного Закону. При цьому слід врахувати правову позицію Конституційного Суду України, який у пункті 2 мотивувальної частини свого Рішення N 2-рп/99 від 2 березня 1999 року зазначив, що законами України можуть регулюватися питання, "вирішення яких відповідно до Конституції України не належить до повноважень інших органів державної влади або органів місцевого самоврядування".

2. Відповідно до ст. 1 законопроекту, центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави є центральним органом виконавчої влади. Звідси випливає, що на нього мають поширюватись організаційні, кадрові та контрольні повноваження Кабінету Міністрів України, визначені Конституцією України та законами України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади".

Опрос