Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" относительно поддержки инвалидов-спинальников

Заключение к проекту закона Украины от 14.03.2014 № 4443
Дата рассмотрения: 07.05.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" щодо підтримки інвалідів-спинальників"

У законопроекті шляхом внесення змін до додатків N 3 "Розподіл видатків Державного бюджету на 2014 рік" та N 7 "Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2014 рік", затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", пропонується збільшити на 4500,0 тис. гривень видатки Міністерству охорони здоров'я України на фінансування нової бюджетної програми "субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на забезпечення функціонування Донецької обласної лікарні відновного лікування для лікування інвалідів-спинальників" (код 2311150). Такі видатки пропонується здійснити за рахунок зменшення видатків Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на фінансування бюджетної програми "будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення" (код 2751880).

Головне управління, погоджуючись в цілому з суб'єктом права законодавчої ініціативи щодо необхідності бюджетного фінансування зазначеної бюджетної програми, запровадження якої дозволить інвалідам-спинальникам отримати необхідну медичну допомогу у спеціалізованому закладі лікування, разом із тим вважає доцільним зауважити наступне.

1. У проекті пропонується видатки на фінансування нової бюджетної програми здійснити за рахунок зменшення видатків Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на фінансування бюджетної програми "будівництво, реконструкція, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об'єктах державного та регіонального значення, які перебувають у незадовільному стані і потребують невідкладного проведення зазначених робіт, та придбання обладнання, а також на курортах державного значення" (код 2751880). Звертаємо увагу на те, що Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" N 1128-VII від 17 березня 2014 року видатки на фінансування зазначеної програми були скорочені у повному обсязі (590000 тис. грн.) і тому реалізація законодавчої пропозиції у запропонований спосіб є неможливою.

2. У законопроекті пропонується запровадити нову бюджетну програму "субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на забезпечення функціонування Донецької обласної лікарні відновного лікування для лікування інвалідів-спинальників" (код 2311150), що не відповідає вимогам частини 2 статті 8 Бюджетного кодексу України, згідно з якими "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, затверджує бюджетну класифікацію, зміни до неї та інформує про це Верховну Раду України".

3. Не заперечуючи можливості збільшення бюджетних видатків на лікування і підтримку інвалідів-спинальників у спеціалізованому закладі лікування та внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", Головне управління водночас вважає за доцільне звернути увагу на необхідність дотримання процедури внесення змін до закону про Державний бюджет України. Зокрема, відповідно до статті 95 Конституції України: "бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами" (частина перша); "держава прагне до збалансованості бюджету України" (частина третя). Зі змісту цитованих конституційних положень та відповідних Рішень Конституційного Суду України від 27.11.2008 за N 26-рп/2008 та від 25.01.2012 за N 3-рп/2012 випливає, що держава в особі відповідних органів державної влади (в тому числі і Верховної Ради України) зобов'язана "при визначенні законом про Державний бюджет України доходів і видатків та прийнятті законів, інших нормативно-правових актів, які можуть вплинути на доходну і видаткову частини бюджету, дотримуватися рівномірного співвідношення між ними та її обов'язок на засадах справедливого, неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами, територіальними громадам враховувати загальносуспільні потреби, необхідність забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя".

Положення відповідного змісту містить і Бюджетний кодекс України. Зокрема, бюджетна система України має грунтуватися на принципах: єдності бюджетної системи України; збалансованості; самостійності; повноти; обгрунтованості; ефективності та результативності; субсидіарності; цільового використання бюджетних коштів; справедливості і неупередженості; публічності та прозорості (стаття 7).

Саме тому розгляд та затвердження Державного бюджету України здійснюється за спеціальною процедурою, визначеною відповідними положеннями Конституції України, Бюджетного кодексу України та Регламенту Верховної Ради України. Зокрема, відповідно до частини другої статті 96, частини першої статті 97, пункту 6 статті 116 Конституції України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік подає до Верховної Ради України виключно Кабінет Міністрів України, який забезпечує його виконання та звітує перед Верховною Радою України про його виконання, що засвідчує про ключову роль Уряду у бюджетному процесі.

Не є винятком у цьому відношенні і проекти законів про внесення змін до Державного бюджету України, які також повинні розглядатися за спеціальною процедурою, відмінною від процедури розгляду звичайних законопроектів. Це відображається в тому, що відповідно до частини першої статті 160 Регламенту Верховної Ради України зміни до закону про Державний бюджет України протягом бюджетного періоду можуть бути внесені за поданням суб'єктів права законодавчої ініціативи з додержанням вимог не тільки цього Регламенту, а й Бюджетного кодексу України, який визначає вичерпний перелік випадків та порядок внесення змін до закону про Державний бюджет. Зокрема, у частині першій статті 52 цього Кодексу визначено, що "зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у разі відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури витрат державного бюджету, уточнення пріоритетів бюджетної політики та в інших випадках, передбачених цим Кодексом".

Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України у разі перевиконання надходжень Державного бюджету України визначений у статті 53, а у разі скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України - у статті 54 Бюджетного кодексу України.

Опрос