Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно упрощения порядка предоставления земельных участков для строительства и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин, производственных сооружений, подъездных дорог, линий электропередач и связи, связанных с их эксплуатацией

Заключение к проекту закона Украины от 08.08.2014 № 4440а
Дата рассмотрения: 10.09.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення порядку надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, пов'язаних з їх експлуатацією" (реєстр. N 4440а від 08.08.2014 р.)

Законопроект, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, "спрямований на вдосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт та робіт з будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об'єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, пов'язаних з їх експлуатацією". Наголошується також на тому, що реалізація проекту сприятиме своєчасному та якісному проведенню зазначених робіт, забезпечить умови для нарощування видобутку природного газу шляхом поновлення ресурсної бази вуглеводнів, "запобігатиме негативним економічним наслідками, зумовленим недосконалістю порядку надання земельних ділянок для будівництва нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією". Відповідні зміни пропонується внести до ст. 97 та інших статей Земельного кодексу України.

Проаналізувавши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо нього наступні зауваження.

1. У проекті зроблена спроба об'єднати регулювання питань набуття права на користування земель для проведення розвідувальних робіт та наступного набуття права на ці землі для використання їх для потреб будівництва, обслуговування, експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових та газових свердловин тощо. При цьому він торкається цілої низки питань (проведення розвідувальних робіт, будівництво та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, ліній електропередач, використання земель природно-заповідного фонду, застосування земельних сервітутів тощо), особливості регулювання яких у запропонованій редакції ст. 97 та інших статтях ЗК України не визначаються.

2. У проекті відсутній належний кореспондуючий зв'язок з іншими законами (зокрема, законами України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" (ст. 14), "Про телекомунікації" (ст. 10), "Про охорону культурної спадщини", "Про природно-заповідний фонд України"), що безпосередньо стосуються питань, які у ньому регулюються. Так, у частині третій запропонованої нової редакції ст. 97 ЗК України, яка допускає здійснення відповідних робіт на територіях природно-заповідного фонду, слід врахувати, що Закон України "Про природно-заповідний фонд України" (частина третя ст. 7) прямо забороняє здійснення на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення будь-якої діяльності, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням. Ця загальна вимога конкретизується у цьому Законі щодо охорони окремих об'єктів природно-заповідного фонду. Зокрема, встановлено, що на території природних заповідників забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, а саме: будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю природних заповідників; геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин тощо (ст. 16 Закону України "Про природно-заповідний фонд України").

Звертаємо увагу на те, що назви об'єктів природно-заповідного фонду та культурної спадщини не узгоджені з тими, що застосовуються у Законі України "Про природно-заповідний фонд України". Так, у новій редакції частини третьої ст. 97 ЗК України мало б ітися не про "заповідники" взагалі, а про "природні заповідники", "біосферні заповідники", які мають окремі правові режими охорони. Також в Україні утворюються не ботанічні парки, а ботанічні сади, не національні дендрологічні парки, а дендрологічні парки загальнодержавного та місцевого значення.

Без відповідного узгодження з іншими правовими приписами (зокрема, частиною четвертою ст. 66 Земельного кодексу України, главою 2 Кодексу України про надра), що встановлюють порядок набуття права на користування надрами, положення частини четвертої запропонованої редакції ст. 97 ЗК України, які запроваджують "спрощений" порядок вирішення відповідного питання, призведуть до виникнення правової колізії між нею та іншими правовими приписами.

Опрос