Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обязательного информирования об учредителях и владельцах средств массовой информации)

Заключение к проекту закона Украины от 28.02.2014 № 4329
Дата рассмотрения: 24.03.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язкового інформування про засновників та власників засобів масової інформації)" (реєстр. N4329 від 28.02.2014 р.)

У законопроекті пропонується зобов'язати телерадіоорганізації та друковані засоби масової інформації регулярно розміщувати інформацію щодо їх засновників (співзасновників) та власників (співвласників), що, на думку суб'єктів права законодавчої ініціативи, дозволить "звести до мінімуму можливості використання засобів масової інформації, як важелів маніпулювання суспільною свідомістю і особистою думкою громадян".

Головне науково-експертне управління щодо поданого законопроекту висловлює такі міркування.

1. Порушене у законопроекті питання в цілому відповідає ідеології Рекомендацій N R (94) 13 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Про заходи забезпечення прозорості засобів масової інформації" (прийнятих Комітетом міністрів 22 листопада 1994 р. на 521-й сесії заступників міністрів), у яких сформульовані принципи забезпечення прозорості ЗМІ, серед яких: доступ суспільства до інформації про ЗМІ, розкриття інформації під час видачі ліцензії на право мовлення, закріплення в законодавствах окремих країн положень, що зобов'язують друковані ЗМІ розкривати відповідні дані у достатньо широкому діапазоні та з достатнім рівнем деталізації змісту таких даних. Зокрема, Принципом N 1 ("Доступ суспільства до інформації про ЗМІ") передбачено, що члени суспільства на справедливих та неупереджених підставах повинні мати доступ до певної основної інформації про ЗМІ, з тим, щоб вони могли скласти своє враження про інформацію, ідеї та думки, що поширюються засобами масової інформації. Згідно із Принципом N 3 ("Розкриття інформації при видачі ліцензії на мовлення") прозорість щодо заяв на використання служб мовлення може бути гарантована шляхом включення до національного законодавства положень, які зобов'язували б претендентів на здійснення радіо-телемовлення, надавати службам та структурам, що надають дозвіл на здійснення такої діяльності, інформації в широкому діапазоні даних, але достатньо конкретизованої.

2. Порушені у законопроекті питання, на думку Головного управління, достатньою мірою врегульовані чинним законодавством України. Так, відповідно до частини 11 статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення веде Державний реєстр телерадіоорганізацій України. До цього Реєстру вносяться дані про телерадіоорганізації, які отримали ліцензії на мовлення або зареєструвалися як суб'єкти інформаційної діяльності в порядку, визначеному цим Законом. Доступ до такого Реєстру відповідно до п. 14 згаданої статті 38 Закону є вільним.

Згідно з частиною дванадцятою статті 38 цього Закону стосовно телерадіоорганізацій, які отримали ліцензію (ліцензії) на мовлення, до Державного реєстру телерадіоорганізацій України вносяться відповідні відомості, а саме: відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації та пов'язаних осіб (для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) і про розподіл часток статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація, визначена цим пунктом, про акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків; відомості про особовий склад керівних та наглядових органів телерадіоорганізації: керівник організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса); найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, контактні телефони та інші вихідні дані.

Крім того, згідно із статтею 16 ("Звітність Національної ради") вищезгаданого Закону засновники (власники) телерадіоорганізацій зазначаються у звіті Національної ради.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос