Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О безопасности и гигиене кормов

Заключение к проекту закона Украины от 28.07.2014 № 4280а-1
Дата рассмотрения: 08.08.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про безпечність та гігієну кормів" (реєстр. N 4280а-1 від 28.07.2014 р.)

Законопроект присвячений визначенню правових та організаційних засад виробництва та обігу кормів. Зокрема, у ньому наводяться визначення основних термінів, що вживаються у даній сфері правового регулювання, а також визначаються повноваження органів виконавчої влади з питань виробництва та обігу кормів, засади та порядок здійснення державного контролю у даній сфері, права та обов'язки операторів ринку кормів, механізм державного регулювання виробництва та обігу кормів. Окрім того у проекті передбачена відповідальність за порушення законодавства про корми та передбачені зміни до законів України "Про основні зсади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про ветеринарну медицину", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності". На думку розробників проекту, його прийняття "дасть можливість створити умови для розвитку ринку кормів в Україні, що, зокрема, сприятиме зростанню обсягів виробництва якісних кормів, а також надасть можливість зменшити фінансове та адміністративне навантаження на операторів ринку. Крім того, прийняття проекту підвищить рівень захисту здоров'я тварин".

Проведений Головним управлінням аналіз проекту дозволяє зробити щодо нього наступні зауваження.

1. Терміни, що визначаються у статті 1 проекту, у багатьох випадках не відбивають особливості сфери правового регулювання, мають занадто загальний характер (наприклад, "вантаж", "реалізація", "виробництво", "господарство", "державний інспектор", "маркування" та ін.). Варто переглянути зазначений перелік і звузити його до тих термінів, що дійсно мають ключове значення для відображення особливостей даної сфери правового регулювання.

2. Визначення окремих термінів потребує уточнення. Зокрема, аудит визначається як "систематичне та незалежне вивчення певної дії з метою визначення того, чи відповідає така діяльність та пов'язані з нею результати запланованим заходам,". Між тим у цьому визначенні доцільно акцентувати увагу на тому, що аудит - це оцінка відповідності діяльності суб'єкта господарювання з виробництва кормів вимогам законодавства про корми та підготовка за результатами його здійснення рекомендацій по удосконаленню управління безпекою та якістю корів. При цьому слід зазначити, що у тексті законопроекту посилання на аудит практично відсутні. Тільки у статті 9 йдеться про державний аудит у контексті визначення прав державного інспектора, що здійснює державний контроль у даній сфері. Але ж такий акцент на аудиті ніяким чином не свідчить про систематичне та незалежне його здійснення, на чому наголошується у його визначенні, запропонованому у проекті.

Не несе змістовного навантаження термін "аналіз ризику". Він визначається через комбінацію інших термінів, які мають власне навантаження і не потребують об'єднання у контексті визначення терміну "аналіз ризику". Також визначення терміну "повідомлення про ризик" безпосередньо не відноситься до предмету регулювання даного законопроекту, не відбиває його специфіку. А визначення терміну "ризик" у проекті слід узгодити з відповідним визначенням, що міститься у Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

У проекті (п. 21 статті 1) пропонується нова редакція терміну "експлуатаційний дозвіл", яка не включає до свого змісту вказівку на "технічний регламент". Між тим застосування останнього передбачено Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності". У цьому Законі технічний регламент визначається як "закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва". Виходячи зі змісту цього терміну, Головне управління вважає, що він повинен бути включений до визначення терміну "експлуатаційний дозвіл", що наводиться у проекті, як це має місце при визначенні терміну "експлуатаційний дозвіл", що наводиться у Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

3. У частині першій статті 2 проекту слід більш детально визначити склад законів, що регулюють відповідні суспільні відносини. Це, зокрема, стосується законів України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інші, на які слід зробити посилання у даній статті.

4. Потребує коригування визначення сфери дії запропонованого Закону. Тут слід врахувати, що Закон регулює певну сферу суспільних відносин, яка і визначає сферу його дії. Це власне зроблено у преамбулі законопроекту і не потребує дублювання в інших його статтях.

Опрос