Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О конвертации кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривню

Заключение к проекту закона Украины от 27.06.2014 № 4185а-1
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про конвертацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню"

Законопроект передбачає, що всі банки та інші фінансові установи, які діють на території України, за письмовою заявою громадян України, що мають невиконані зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, зобов'язані провести конвертацію зобов'язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту України. Заборгованість за споживчим кредитом конвертується по офіційному курсу Національного банку України на день укладання кредитного договору та по офіційному курсу Національного банку України, який був встановлений станом на 01 січня 2014 року. Різниця між сумою за курсом станом на 1 січня 2014 року та курсом на момент укладання кредитного договору розподіляється на 2 (дві) рівних частки. Одна частка додається до суми, отриманої в результаті конвертації суми заборгованості по курсу на момент укладання кредитного договору. Отримана сума є сумою, яка підлягає сплаті позичальником та включається до договору про внесення змін до кредитного договору. Друга частка обліковується окремо в договорі про внесення змін до кредитного договору. На цю частку банк встановлює фіксовану процентну ставку у розмірі 0,1 (нуль цілих і одна десята) процентів річних, яка підлягає сплаті позичальником в кінці строку споживчого кредиту разовим платежем. Після проведення конвертації за договором споживчого кредиту погашення заборгованості здійснюється позичальником у гривні згідно з умовами договору про внесення змін та доповнень до договору споживчого кредиту та новим графіком платежів по кредиту на умовах та в порядку, визначеному договором про надання споживчого кредиту. У випадку часткового чи повного виконання зобов'язань позичальника за договором споживчого кредиту банк або фінансова установа зобов'язані здійснити анулювання (прощення) боргу за частиною заборгованості за споживчим кредитом, на яку була встановлена процентна ставка у розмірі 0,1 (нуль цілих і одна десятих) процентів річних пропорційно розміру погашення основного зобов'язання. Після проведення конвертації при неможливості виконувати зобов'язання за кредитними зобов'язаннями Позичальник має право звернутись з односторонньою заявою, посвідченою нотаріально, про передачу предмета застави Кредитору. Кредитор зобов'язаний прийняти предмет застави у тридцятиденний строк з моменту отримання заяви.

Головне управління, проаналізувавши внесений законопроект у відведений час, з приводу окремих його положень вважає за доцільне висловити такі зауваження

Видається дискусійною пропозиція щодо поширення процедури конвертації на зобов'язання за кредитами, що надані кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) позичальнику для придбання будь-якого товару, в тому числі рухомого та нерухомого майна - житлової та нежитлової нерухомості, транспортних засобів, продукції, послуг для задоволення суспільних потреб (ст. 1 проекту). Принаймні, у даному випадку доцільно було б навести інформацію щодо таких кредитів, їх частки в загальному обсязі кредитів, які передбачається реструктуризувати, що дозволило б оцінити їх з точки зору соціальної значущості, а відтак доцільності поширення на них пропонованої у проекті процедури конвертації.

Опрос