Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых мерах по усилению роли территориальных общин в управлении земельными ресурсами

Заключение к проекту закона Украины от 17.02.2014 № 4150
Дата рассмотрения: 25.04.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами" (реєстр. N 4150 від 17.02.2014 р.)

У законопроекті пропонується віднести до комунальної власності "всі землі, які знаходяться за межами населених пунктів у межах територій сільських, селищних та міських рад", а до спільної власності територіальних громад районів, областей - земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, комунальні підприємства такої власності. Передбачається також передати повноваження від районних державних адміністрацій до сільських, селищних та міських рад щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності, на яких розташована земельна ділянка, та виділення земельних ділянок для ведення фермерського господарства та земельних часток (паїв) у натурі на місцевості. Окрім того, у проекті передбачається внесення відповідних змін до Земельного кодексу України, законів України "Про фермерське господарство", "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

Головне управління на підставі проведеного аналізу вважає за доцільне висловити наступні зауваження.

1. Законопроект концептуально не узгоджується з п. 3 та п. 4 Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності". Цими пунктами чітко визначено, які земельні ділянки з набуттям чинності зазначеним Законом (з 01.01.2013 р.) вважаються землями комунальної власності відповідних територіальних громад, а які залишаються у державній власності. Крім того, запропоновані приписи не співвідносяться з закладеним у статті 83 та 84 Земельного кодексу України підходом щодо розмежування земель відповідних форм власності.

2. Зазначене зауваження поширюється як на нові приписи, викладені у статтях 1, 2 та 3 законопроекту, так і на пункт третій прикінцевих та перехідних положень у частині надання сільським, селищним та міським радам широких повноважень щодо розпорядження землями за межами населених пунктів, що не узгоджується з визначеними земельним законодавством повноваженнями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Положення частини другої статті 1 законопроекту, яким передбачено, що "межі територій місцевих рад визначаються за затвердженими на час набрання чинності цим Законом проектами їх формування", не узгоджується зі статтею 79-1 Земельного кодексу України, якою регламентується питання формування земельної ділянки. Зокрема, відповідно до частини першої цієї статті формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав та передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. При цьому частина п'ята вказаної статті прямо визначає, що формування земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Згадування про проекти формування у відповідних профільних частинах Земельного кодексу України відсутнє. Відтак, виключно проекти землеустрою, а не проекти формування можуть виступати правовою підставою для визначення меж відповідних територій.

4. Крім того, викликає зауваження застосування у проекті поняття "межі території місцевих рад". Річ у тому, що у Земельному кодексі України, зокрема у главі 29, яка стосується питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, таке поняття відсутнє, натомість застосовується формулювання "межа району, села, селища, міста, району у місті". Крім того, згідно з статтею 173 Земельного кодексу України межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються і змінюються за відповідними проектами землеустрою, при цьому проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.

Опрос