Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особом периоде в топливно-энергетическом комплексе

Заключение к проекту закона Украины от 18.06.2014 № 4117а
Дата рассмотрения: 19.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про особливий період у паливно-енергетичному комплексі"

У законопроекті пропонується визначити порядок функціонування електроенергетичного та нафтогазового комплексів в особливий період, перелік законодавчих актів, якими мають керуватися суб'єкти електроенергетики та нафтогазової галузі у особливий період, покласти повноваження щодо забезпечення функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у паливно-енергетичному комплексі, окреслити параметри господарської діяльності підприємств, установ, організацій паливно-енергетичного комплексу в особливий період, визначення порядку здійснення якої покладається на Кабінет Міністрів України. Відповідні зміни пропонуються до законів України "Про електроенергетику", "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", "Про нафту і газ", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про теплопостачання", "Про трубопровідний транспорт", "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Прийняття законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, "дозволить встановити правові та організаційні основи функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період, злагоджену роботи його галузей та підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої та безперебійної роботи Єдиної газотранспортної та Об'єднаної енергетичної систем України".

Головне управління, в цілому підтримуючи внесені законодавчі пропозиції, з огляду на ситуацію, що склалася в країні, в тому числі у паливно-енергетичному комплексі, а також виходячи із завдань енергетичної безпеки у перспективі, з приводу пропонованого способу їх реалізації та окремих положень внесеного законопроекту вважає за доцільне висловити такі зауваження.

1. Видається дискусійною пропозиція щодо прийняття окремого закону про особливий період в паливно-енергетичному комплексі.

По-перше, пропонований закон, проект якого розглядається, складається усього з двох статей, одна з яких містить визначення терміна "особливий період у паливно-енергетичному комплексі", що свідчить про відсутність самостійного предмета правового регулювання, достатнього для прийняття окремого закону.

По-друге, слід врахувати, що в системі законодавства України існує Закон України "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період", який регулює відносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергоносіїв в особливий період підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу незалежно від форми власності, та їх взаємодію з органами державної влади, Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами місцевого самоврядування, органами управління єдиної системи цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями галузей національної економіки, які настають із запровадженням особливого періоду. Тож, очевидно, слід вносити відповідні зміни щодо уточнення визначення поняття "особливий період у паливно-енергетичному комплексі" та порядку оголошення його початку та кінця, що передбачено статтями 1, 2 внесеного законопроекту, а також інші конструктивні пропозиції щодо питань функціонування паливно-енергетичного комплексу в умовах обмеження та/або припинення постачання енергоносіїв (енергозабезпечення) на територію України, до зазначеного вище Закону. Це, зокрема, випливає із потреб систематизації законодавства, яка виключає множинність законодавчих актів, що регулюють одні і ті ж суспільні відносини..

При цьому при уточненні змісту поняття "особливий період в паливно-енергетичному комплексі" доцільно було б дати комплексне його визначення, а не обмежуватись формулюванням на кшталт "а також в інших випадках, визначених законом", як це пропонується у ст. 1 проекту.

Що ж до назви проекту, то вона може бути викладена в такій редакції - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період".

Опрос