Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственно-частном партнерстве" (относительно повышения конкуренции, прозрачности и защиты интересов частных инвесторов)

Заключение к проекту закона Украины от 18.06.2014 № 4108а
Дата рассмотрения: 01.09.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державно-приватне партнерство" (щодо підвищення конкуренції, прозорості та захисту інтересів приватних інвесторів)" (реєстр. N 4108а від 18.06.2014 р.), внесений народним депутатом України С. Ф. Кальцевим

У проекті до названого Закону пропонується внести зміни, які, як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, спрямовані на забезпечення чесної та відкритої конкуренції при відборі приватного партнера, інформаційної прозорості проведення конкурсу, врегулювання відносин між державою та приватним партнером у випадку економічної необгунтованості тарифів тощо. Прийняття проекту, на думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, сприятиме підвищенню довіри з боку громадян та інвесторів до механізмів державно-приватного партнерства (у подальшому - ДПП), формування сприятливого економічного та управлінського середовища для розроблення й реалізації проектів ДПП.

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У новій редакції абзацу 2 частини 1 статті 14 Закону України "Про державно-приватне партнерство" встановлюється, що у разі подання менше двох заявок на участь у конкурсі з визначення приватного партнера або менше двох конкурсних пропозицій щодо здійснення ДПП, конкурс оголошується таким, що не відбувся. Проте, на нашу думку, наслідками прийняття цієї пропозиції може бути як затягування укладення договору про ДПП, оскільки для організації нового конкурсу потрібний певний час, так і неможливість його укладення взагалі у разі, якщо на новий конкурс знову буде подано менше двох заявок. Ще одним негативним наслідком прийняття такої норми може статті поява "підставних" учасників конкурсу, які будуть брати участь у ньому без бажання виграти його лише для того, щоб забезпечити формальну законність конкурсу. На нашу думку, більш доцільним було б встановлення правила, згідно з яким, у разі подання заявки від одного претендента з ним може бути укладений відповідний договір, але на визначених при проведенні конкурсу умовах такого договору без права змінювати їх, доповнивши при цьому частину 1 статті 15 згаданого Закону України необхідністю визначення при проведенні конкурсу істотних умов відповідного договору. Варто також звернути увагу на те, що у проекті до абзацу 1 частини 1 статті 14 Закону змін не вноситься, а тому у пункті 1 розділу 1 проекту юридично коректніше визначити, що у новій редакції викладається не частина 1 цієї статті, а лише абзац 2 цієї частини.

2. Щодо змісту частини четвертої, якою доповнюється стаття 16 Закону України "Про державно-приватне партнерство", у якій визначається інформація, яка має бути розкрита у звіті про результати проведення конкурсу, то, на наш погляд, її зміст доцільніше об'єднати з змістом чинної редакції частини 2 цієї статті, де також розглядаються питання оприлюднення такої інформації, виклавши її у новій редакції.

3. У новому абзаці, яким доповнюється частина 3 статті 20 цього Закону, пропонується визначити, що в разі, якщо ціни (тарифи) на послуги, що надаються у процесі здійснення ДПП, встановлені в розмірі, нижчому від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання), сторони мають внести відповідні зміни до договору щодо зобов'язань сторін. При цьому до досягнення домовленості приватний партнер має право зупинити дію договору без застосування до нього штрафних санкцій за це. Звертаємо увагу на те, що зазначене питання вже врегульовано у частині 3 цієї статті, згідно з якою, у разі якщо ціни (тарифи) на послуги, що надаються у процесі здійснення державно-приватного партнерства, встановлені в розмірі, нижчому від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання), приватний партнер має право на відшкодування своїх втрат у порядку, встановленому законодавством.

Опрос