Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции рынка сахара в Украине

Заключение к проекту закона Украины от 06.02.2014 № 4107
Дата рассмотрения: 04.04.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції ринку цукру в Україні"

У законопроекті пропонуються зміни до законів України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", "Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини", "Про Митний тариф України", спрямовані на лібералізацію ринку цукру, зокрема, шляхом скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор, квот на виробництво цукру, що поставляється на внутрішній ринок. Законопроект передбачає також зниження ввізного мита за товарними позиціями 1701 12, 1701 13 та 1701 14 згідно з УКТЗЕД з 50 до 5 %, встановлення щорічної тарифної квоти на ввезення в Україну з 1 січня по 31 грудня цукру-сирцю з тростини за кодами згідно з УКТЗЕД 1701 13, 1701 14 в обсязі 267800 тонн.

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, є дерегуляція ринку цукру України та забезпечення вітчизняних споживачів постійним широким асортиментом якісного цукру за низькою ціною.

Головне управління в цілому підтримує ідею щодо необхідності удосконалення законодавства, що регулює питання бурякоцукрового комплексу країни. На сьогодні такими є, зокрема, питання, пов'язані із захистом внутрішнього ринку цукру та національного товаровиробника, реалізацією цукру, виробленого понад квоту "A", механізмом квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок (квота "A"), застосуванням мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "A".

Можна погодитись загалом з пропозицією щодо вилучення із Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" положень, які стосуються застосування мінімальних цін, адже цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного цінового регулювання і застосування мінімальних цін регулюється іншими чинними актами законодавства. Принагідно слід зазначити, що відповідно до п. 3 додатку 2 Угоди про сільське господарство, що міститься у додатку 1A до Угоди СОТ, закупівля продовольства урядом повинна здійснюватися за поточними ринковими цінами.

Водночас пропонований спосіб вирішення питань щодо квотного принципу організації діяльності бурякоцукрового комплексу, а також створення сприятливих умов для зростання імпорту цукру в Україну видається вразливим з точки зору ймовірних ризиків його реалізації. Такі ризики, зокрема, проглядаються у площині: загрози втрати внутрішнього ринку цукру, виробленого вітчизняними товаровиробниками з цукрового буряка; підвищення рівня імпортозалежності країни від закордонного цукру, головним чином виробленого з цукрової тростини, та формування загроз дестабілізації внутрішнього ринку цукру в умовах нестабільної світової кон'юнктури, а відтак продовольчій безпеці країни; поглиблення диспаритетних відносин між виробниками цукрових буряків та цукру з них, особливо в умовах нестабільного ринку, що може мати своїм наслідком скорочення площ посівів цукрового буряка, а отже зменшення пропозиції сировини для цукрової галузі; звуження сировинної бази для галузей, які використовують цукор та продукти, пов'язані з виробництвом цукру (хлібопекарство, кондитерська галузь, тваринництво тощо); погіршення якості та безпечності продукції, яка надходить на ринок; зниження інвестиційної привабливості цукробурякового комплексу України; негативних соціальних наслідків, пов'язаних з розвитком сільських територій, тощо.

Зауважимо також, що у супровідних до законопроекту документах не наведено чіткого обгрунтування розмірів запропонованих до запровадження нових ставок ввізного мита на відповідні товари. Крім того, Пояснювальна записка до проекту не містить чітких обгрунтувань того, що запропоноване його авторами зниження ставок ввізного мита на відповідні товари не справить відчутного негативного впливу на виробництво аналогічної продукції в Україні.

З викладеного можна дійти висновку, що прийняття рішення щодо зміни механізму регулювання цілої окремої галузі, якою є бурякоцукровий комплекс, має відбуватися виключно на грунтовних економічних розрахунках, які базувалися б на широкому масиві даних вітчизняної та міжнародної статистики (щодо обсягів, цін тощо), проте яких, на жаль, супровідні до законопроекту документи не містять.

Вирішення зазначеного питання, на нашу думку, має відбуватися також в площині врахування думки експертного середовища, а також реалізації узгоджених у цьому напрямі кроків між владою та бізнесом. В контексті останнього, зокрема, слід звернути увагу на підписаний 21 березня 2014 р. Меморандум між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Національною асоціацією цукровиків України "Укрцукор". Учасники Меморандуму домовилися про підтримку стабільності, в тому числі і цінової, на внутрішньому ринку цукру, забезпечення продовольчої безпеки держави та створення сприятливих умов для ефективної діяльності всіх учасників ринку цукру. За цим Меморандумом задекларовані зобов'язання міністерства: забезпечити надання законодавчої, нормативної та наукової підтримки роботі бурякоцукрової галузі, зокрема, сприяти ухваленню Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок)" та інших законодавчих актів; сприяти забезпеченню площ посіву цукрових буряків 2014 року у розмірах, достатніх для виробництва бурякового цукру квоти "A"; забезпечувати згідно з законодавством розподіл між суб'єктами господарювання обсягів виробництва та поставки цукру квоти "A" з цукрових буряків на внутрішній ринок; здійснювати фінансові та товарні інтервенції бурякового цукру вітчизняного виробництва для забезпечення стабільної цінової ситуації на внутрішньому ринку; здійснювати підготовку та ініціювати прийняття урядових рішень щодо регулювання ринку цукру, розгляду питань, пов'язаних з роботою та розвитком цукрової галузі, формуванню державної політики у бурякоцукровому комплексі, у тому числі експортно-імпортних поставок, з обов'язковою участю Національної асоціації цукровиків України.

В контексті останнього також зазначимо, що, виходячи з вимог ст. 116 Конституції України, за якими Кабінет Міністрів України забезпечує проведення цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й зайнятості населення, організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи, для прийняття зваженого рішення щодо внесеного законопроекту доцільно отримати висновок Уряду.

Опрос