Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основах государственной региональной политики

Заключение к проекту закона Украины от 13.06.2014 № 4069а
Дата рассмотрения: 26.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про засади державної регіональної політики"

У законопроекті пропонується визначити основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України. У ньому, зокрема, визначаються: мета та принципи державної регіональної політики; об'єкти та суб'єкти державної регіональної політики; система документів, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики; повноваження суб'єктів державної регіональної політики; фінансове забезпечення, моніторинг державної регіональної політики.

Як зазначається у п. 2 Пояснювальної записки до законопроекту, його метою є створення законодавчої основи для реалізації нової державної регіональної політики, яка повинна охоплювати значно більше коло питань, ніж просто підтримка регіонального розвитку

Головне управління в цілому позитивно сприймає законодавчі ініціативи, спрямовані на врегулювання державного прогнозування і планування та в його складі державного стратегічного планування, яке загалом можна розглядати з точки зору об'єктивної реакції на ймовірні зміни та процесу адаптації до них у перспективі з метою досягнення сформульованих цілей при мінімальних втратах.

Аналогічні запропонованим законодавчі ініціативи вже пропонувались у законопроекті реєстр. N 3135 від 28.08.2013 р., який 27.02.2014 р. відкликано. Головне управління висловлювало щодо зазначеного законопроекту реєстр. N 3135 свої зауваження, які частково залишились актуальними і для внесеного законопроекту. З огляду на це Головне управління змушене певною мірою повторити висловлені раніше зауваження та зазначити наступне.

Зауваження загального характеру

1. Насамперед, слід зазначити, що прийняття нових первинних законодавчих актів доцільно здійснювати лише у випадках виникнення чи виділення певної самостійної сфери суспільних відносин, що не врегульована (або недостатньо врегульована) існуючими нормами права. Пояснювальна записка до проекту не містить достатніх аргументів, які засвідчували б про необхідність прийняття окремого законодавчого акта (базового закону у сфері державної регіональної політики), а не закону про внесення змін до діючих законів. Адже цілком очевидним є те, що значна частина суспільних відносин, які пропонується врегулювати у законопроекті, вже врегульована низкою законодавчих актів, наприклад, законами України "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України" тощо.

Опрос