Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" относительно усиления местного самоуправления в городе Киеве

Заключение к проекту закона Украины от 04.06.2014 № 4007а
Дата рассмотрения: 26.06.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо посилення місцевого самоврядування) (реєстр. N 4007а від 04.06.2014 р.)

Головне науково-експертне управління розглянуло поданий законопроект, який передбачає внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (надалі - Закон) щодо порядку призначення голови Київської міської державної адміністрації, ліквідації районних в місті Києві державних адміністрацій та запровадження замість них представництв Київської міської державної адміністрації (далі - представництв КМДА).

Метою законопроекту проголошується посилення місцевого самоврядування у столиці України - місті Києві (п. 2 пояснювальної записки).

За результатами аналізу поданого проекту Головне управління вважає за доцільне висловити наступні міркування та зауваження:

1. У проекті пропонується ч. 2 ст. 10-1 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" викласти в новій редакції та замінити чинну відсильну норму чітким приписом про те, що головою Київської міської державної адміністрації призначається особа, яка обрана Київським міським головою.

Запропоновані новели не викликають принципових заперечень, оскільки за змістом ч. 1 статті 10-1 Закону "виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві", тож звідси випливає, що на посаду голови Київської міської державної адміністрації має бути призначена особа, обрана територіальною громадою м. Києва на посаду Київського міського голови, який відповідно до ч. 2 ст. 141 Конституції України і має очолювати виконавчий орган ради - Київську міську державну адміністрацію. Таке розуміння конституційних і законодавчих положень стосовно здійснення виконавчої влади у м. Києві підтверджується і Рішенням Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. N 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві), згідно з яким "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою". Принагідно зазначимо, що у цьому рішенні Конституційний Суд України не оцінював Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" на предмет конституційності.

Разом з тим, вважаємо за необхідне наголосити, що Головне управління, як і раніше, вважає, що закріплена чинним Законом система побудови влади у столиці суперечить, по-перше, Конституції України, яка передбачає два самостійні канали здійснення влади в місті Києві (через місцеву державну адміністрацію та органи місцевого самоврядування), і, по-друге, принципу самостійності місцевого самоврядування та його органів.

Варто зазначити, що хоча Конституція України і визначає Київську міську державну адміністрацію як місцевий орган виконавчої влади в єдиному контексті з обласними, районними державними адміністраціями, проте її конституційно-правова природа відрізняється від природи обласних і районних державних адміністрацій. І одним із визначальних чинників, який зумовлює особливий статус Київської міської державної адміністрації, відмінний від статусу обласних та районних місцевих держадміністрацій, є те, що у Конституції України передбачено обов'язкове створення в містах, а отже і в Києві, виконавчих органів відповідних рад, які і повинні здійснювати переважну більшість повноважень, віднесених до сфери відання районних та обласних державних адміністрацій. Якщо за змістом Конституції України районні та обласні державні адміністрації здійснюють не тільки повноваження, які характеризують їх як органи виконавчої влади, а й самоврядні повноваження, делеговані їм обласними та районними радами лише через те, що останні не мають права створювати власні виконавчі органи, то Київська міська державна адміністрація об'єктивно не може (і не повинна) здійснювати переважної більшості повноважень, визначених у ст. 119 Конституції та в Законі України "Про місцеві державні адміністрації". Це зумовлено тим, що за логікою Основного Закону України відповідні повноваження мають здійснювати виконавчі органи Київської міської та районних рад. Це підтверджується тим, що Конституція не містить приписів, які зобов'язували б відповідні міські ради (на відміну від районних та обласних рад) делегувати відповідним державним адміністраціям повноваження, за здійснення яких вони були б підзвітними і підконтрольними цим радам, в результаті чого Київська міська рада не має повноважень висловлювати недовіру голові Київської міської державної адміністрації. Не передбачає такої можливості і Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Саме тому в організаційному відношенні система місцевого самоврядування в столиці обов'язково повинна включати: територіальну громаду, міську раду, її виконавчі органи та міського голову, а також районні в містах ради та їх виконавчі органи. З огляду на наведене Головне управління вважає, що втілена у положеннях розглядуваного Закону концепція єдиних в організаційному відношенні органів у формі міської та районних держадміністрацій, які паралельно здійснюють функції виконавчої влади та функції виконавчих органів Київської міської та районних в місті рад, має концептуальні та практичні вади і цей Закон потребує комплексного перегляду.

2. Не виглядають обгрунтованими і новели проекту стосовно порядку управління районами в столиці. Адже, втілена свого часу у Законі, до якого пропонуються зміни, ідея відмови від районних у місті Києві рад викликає певні сумніви з точки зору відповідності Конституції України, оскільки абзацом третім п. 8 Розділу XV "Перехідні положення" Основного закону України передбачається збереження районних у містах рад, а ч. 1 ст. 142 Конституції України визнає територіальні громади районів у містах суб'єктами права комунальної власності. Тому торкаючись перспектив визначення особливостей місцевого самоврядування на рівні районів у місті Києві треба відзначити, що воно повинно мати своє продовження і на рівень міських районів, з яких складається територія міста. Зокрема, йдеться про те, що місцеве самоврядування на рівні районів в місті Києві має здійснюватися відповідними територіальними громадами як безпосередньо, так і через районні в містах ради та їх виконавчі органи. При цьому на рівні районів міста Києва не повинні створюватися районні місцеві державні адміністрації, які, як відомо, в Конституції не згадуються. За змістом ч. 1 ст. 118 Конституції України в місті Києві суб'єктом реалізації виконавчої влади в місті Києві є Київська міська державна адміністрація.

Опрос