Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно поддержки развития мелиорации и обеспечения электрической энергией тепличных хозяйств и предприятий, осуществляющих выращивание продукции на орошаемых землях)

Заключение к проекту закона Украины от 27.12.2013 № 3839
Дата рассмотрения: 20.03.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо підтримки розвитку меліорації та забезпечення електричною енергією тепличних господарств і підприємств, що здійснюють вирощування продукції на зрошуваних землях)" (реєстр. N 3839 від 27.12.2013 р)

У законопроекті шляхом внесення змін до законів України "Про електроенергетику" та "Про державну підтримку сільського господарства України" пропонується встановити, що роздрібна ціна на електричну енергію, що використовується сільськогосподарськими підприємствами для подачі води на зрошувані землі та водогосподарськими організаціями Державного агентства водних ресурсів України для подачі води сільськогосподарським підприємствам для потреб зрошення, а також тепличними господарствами встановлюється на рівні, що не перевищує роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги.

Головне управління з приводу внесеної законодавчої пропозиції вважає за доцільне зазначити таке.

Питання щодо вартості електричної енергії для сільськогосподарських товаровиробників на сьогодні регулюється пп. 14.2.1 п. 14.2 ст. 14 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", згідно з яким вартість електричної енергії, яка поставляється (продається) виробникам сільськогосподарської продукції, встановлюється на рівні, що не перевищує відповідний рівень вартості такого товару при його поставці (продажу) іншим особам або рівень вартості таких послуг (тарифів) для продукції, іншої, ніж сільськогосподарська. Прийняття законодавчої пропозиції без врахування цієї обставини матиме наслідком наявність у законодавстві одночасно двох норм, які по-різному регулюватимуть одне і те ж питання - вартості електроенергії для сільськогосподарських товаровиробників.

Крім того, передбачені проектом зміни виглядають дискусійними з огляду на вимоги Закону України "Про захист економічної конкуренції", зокрема, абз. 7 ч. 2 його ст. 15, за яким антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, серед інших, визнаються: надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

Слід враховувати і той факт, що прийняття законопроекту своїм наслідком може мати виникнення ризиків для підприємств паливно-енергетичного комплексу, що негативно позначиться на фінансових результатах їх діяльності. Принагідно варто зазначити, що, як неодноразово зазначалося в документах НКРЕ, директивне встановлення пільгових тарифів на енергетичні ресурси для господарюючих суб'єктів окремої галузі, які є нижчими за ринкові, як правило, призводить до необхідності перекладання частини витрат на їх постачання зазначеним споживачам на інших споживачів, що поглиблює перехресне субсидіювання одних споживачів за рахунок інших та в кінцевому підсумку збільшує цінове навантаження на господарюючих суб'єктів всіх галузей економіки, негативно позначаючись на конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Опрос