Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отношениях собственности в многоквартирном доме

Заключение к проекту закона Украины от 19.12.2013 № 3793
Дата рассмотрения: 25.02.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про відносини власності у багатоквартирному будинку" (реєстр. N 3793 від 19.12.2013 р.), внесений народними депутатами України В. В. Сальдо, С. Б. Брайком, Є. Г. Карташовим, Ю. В. Любоненком та В. Ю. Мисиком

У законопроекті відповідно до його преамбули пропонується визначити особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку (у подальшому - БКБ), врегулювати правові, організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників БКБ щодо його експлуатації, утримання та управління. Прийняття проекту, як зазначено в Пояснювальній записці до нього, "врегулює на законодавчому рівні відносин у сфері управління багатоквартирними будинками, сприятиме збереженню наявного житлового фонду та ефективному його управлінню, що є частиною державної житлової політики; забезпечить громадян необхідною нормативно-правовою базою для ефективного управління багатоквартирним будинком власними силами (самостійно); створить умови для залучення у сферу управління спільним майном багатоквартирного будинку суб'єктів господарювання - професійних управителів та розвитку ринку надання послуг з управління".

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступне.

1. Насамперед, варто звернути увагу на те, що законопроект складається з 12 статей та "Прикінцевих положень", до яких включено зміни до Земельного, Цивільного кодексів, законів України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (у цьому випадку фактично йдеться про нову редакцію цього Закону), "Про питну воду та питне водопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". При цьому з цих 12 статей у 4 визначається зміст термінів, які використовуються у законі (стаття 1), відносини, які ним регулюються (стаття 2), склад законодавства у цій сфері (стаття 3), суб'єкти права власності у БКБ (стаття 5), тобто їх зміст має допоміжний характер для регулювання відповідних суспільних відносин. І лише 8 статей присвячені безпосередньому регулюванню суспільних відносин, пов'язаних з користуванням та управлінням спільним майном БКК. При цьому 4 статті проекту за загальним змістом співпадають з відповідними статтями проекту Закону України "Про особливості управління багатоквартирними будинками" (реєстр. N 3669 від 21.11.2013 року). Щодо інших питань регулювання відносин власності у БКК, то вони у проекті не розглядаються. На думку управління, це свідчить не лише про те, що назва проекту не відповідає його змісту, але й про відсутність у проекті самостійного предмету правового регулювання. Зазначимо, що прийняття подібних законів не узгоджується з потребами систематизації законодавства, яка виключає множинність законів з одних і тих же питань, зокрема з питань власності та управління житлом у БКК.

Окремо слід зазначити, що "Прикінцеві положення" закону за обсягом і предметом регулювання не повинні бути більшими (ширшими) ніж саме "тіло" закону. Наведене дає підстави для висновку про необгрунтованість розширення можливостей прикінцевих положень будь-яких законів щодо внесення змін до інших законів. Застосування такого механізму позбавляє законодавця можливості більш детального опрацювання необхідних змін до суміжних законів, створює передумови для безсистемності у правовому регулюванні окремих правовідносин, пов'язаних з прийнятим законом лише опосередковано.

За цих умов прийняття окремого Закону України "Про відносини власності у багатоквартирному будинку" є недоцільним. Більш юридично коректним варіантом регулювання відповідних суспільних відносин, на думку управління, стало б внесення необхідних змін до Цивільного кодексу України (зокрема, його глави 28), в яких мають бути врегульовані загальні питання власності у БКБ, в тому числі й спільної; прийняття нової редакції Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"; внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" - про особливості надання житлового комунальних послуг щодо управління будинком без прийняття окремих законів про відносини власності в БКК та особливості управління БКК.

2. Щодо термінології законопроекту варто зазначити, що у разі його прийняття у запропонованому вигляді визначення змісту окремих термінів дублюватиметься у різних законах, що є недоречним з точки зору правил законодавчої техніки. Зокрема, йдеться про визначення змісту терміна "нежитлове приміщення" одночасно у пункті 2 частини 1 статті 1 проекту Закону України "Про відносини власності у багатоквартирному будинку" та у абзаці 6 нової редакції статті 1 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"; терміна "прибудинкова територія" - у пункті 3 частини 1 статті 1 проекту та у абзаці 8 нової редакції статті 1 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"; терміна "спільне майно багатоквартирного будинку" у пункті 5 частини 1 статті 1 Закону України "Про відносини власності у багатоквартирному будинку" та у абзаці 10 нової редакції статті 1 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". Причому недоцільність визначення змісту зазначених термінів у Законі України "Про відносини власності у багатоквартирному будинку" доводиться також тим, що згідно з частиною 2 статті 1 його проекту інші терміни вживаються в ньому у значенні, наведеному в Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Разом з тим зміст деяких інших визначень у проекті не співпадає. Зокрема, йдеться про термін "управитель", під яким у пункті 6 частини 1 статті 1 проекту Закону "Про відносини власності у багатоквартирному будинку" розуміється "особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам і за договором з співвласниками здійснює управління спільним майном багатоквартирного будинку і забезпечує належне утримання і експлуатацію багатоквартирного будинку відповідно до цього Закону та умов договору". Водночас у абзаці 13 нової редакції статті 1 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" визначено, що управителем є "особа, яка на підставі договору здійснює управління спільним майном та забезпечує належну експлуатацію багатоквартирного будинку відповідно до цього Закону та умов договору". Так само зміст терміна "співвласник багатоквартирного будинку" у пункті 4 частини 1 статті 1 проекту Закону "Про відносини власності у багатоквартирному будинку" не узгоджується з змістом відповідного терміна у абзаці 9 нової редакції статті 1 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Варто також зазначити, що положення частини 3 статті 10 проекту, згідно з яким збори співвласників скликаються ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників БКК, унеможливлює скликання зазначених зборів у двоквартирних будинках, які згідно з визначенням змісту цього терміна у абзаці 1 частини 1 статті 1 проекту Закону "Про відносини власності у багатоквартирному будинку" віднесені до БКК. Крім цього, сумнівним є віднесення до ознак ББК у цьому термінові (пункт 1 частини 1 статті 1 проекту) наявності у БКК поштової адреси, оскільки, як зазначено у затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 правилах надання поштового зв'язку, під такою адресою розуміється "адреса відправника та адресата, яка зазначена на поштовому відправленні, бланку поштового переказу у спеціально призначеному для цього місці".

Опрос