Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно регулирования инвестиционной деятельности на территории СЭЗ "Порто-франко")

Заключение к проекту закона Украины от 19.12.2013 № 3789
Дата рассмотрения: 06.03.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо регулювання інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто-франко")"

У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України пропонується визначити, що на період функціонування вільної економічної зони сплата податків та зборів на її території здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених окремим законом для кожної такої зони. Крім того, пропонується звільнити від сплати податку на землю "суб'єктів, що реалізують інвестиційні проекти на території СЕЗ "Порто-франко" або є власниками або користувачами земельних ділянок, на яких розміщується СЕЗ "Порто-франко", на період дії Закону України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського порту".

Головне управління щодо пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

1. Не можна погодитися з пропонованими законопроектом змінами до Податкового кодексу України, згідно з якими: "на період функціонування вільної економічної зони сплата податків та зборів на її території здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених окремим законом для кожної такої зони" (новий п. 35.4 ст. 35); особливості справляння податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та акцизного податку "суб'єктами вільної економічної зони встановлюються окремими законами України для кожної такої зони" (нові п. 133.7 ст. 133, п. 195.3 ст. 195, пп. 213.3.12 п. 213.3 ст. 213). Адже такі пропозиції суперечать основній меті Податкового кодексу України, яка визначена в пункті 1.1 його статті 1 і полягає в тому, що саме "Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства", а також вимогам підпункту 7.3 статті 7 розділу I цього Кодексу, згідно з якими "будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства".

Основним підгрунтям прийняття таких норм слугувала негативна практика регулювання протягом тривалого часу окремими законодавчими актами порядку справляння податків та зборів, які справлялися на території України. Такий підхід до формування податкової системи країни не сприяв систематизації податкового законодавства, створював неузгодженості між окремими положеннями нормативних актів та значно ускладнював практичне застосування законодавчих норм з питань оподаткування.

З огляду на наведені вище міркування, управління не вбачає потреби у прийнятті таких пропозицій законопроекту. Такий підхід випливає з потреб систематизації законодавства, яка виключає множність законів з одних і тих же питань, в тому числі питань оподаткування суб'єктів вільної економічної зони. На наш погляд, порушена у законопроекті проблема може бути успішно вирішена шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Опрос