Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общей численности органов прокуратуры Украины

Заключение к проекту закона Украины от 19.12.2013 № 3783
Дата рассмотрения: 30.01.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про загальну чисельність органів прокуратури України"

Метою поданого законопроекту, як це зазначено у Пояснювальній записці до нього, є приведення законодавства у відповідність до Конституції України, а також наближення національної правової системи до високих стандартів правової держави та принципів верховенства права, тобто гарантування конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Для досягнення цієї мети у проекті пропонується визначити та затвердити окремим законодавчим актом загальну чисельність органів прокуратури України у кількості 10000 осіб, у тому числі 8000 прокурорів, 1000 державних службовців та 1000 службовців та працівників. У зв'язку з цим водночас запропоновано внести необхідні зміни до статті 13 Закону України "Про прокуратуру".

Головне науково-експертне управління, погоджуючись із основною ідеєю законопроекту, одночасно вважає за необхідне звернути увагу на таке.

1. У частині третій статті 13 чинного Закону України "Про прокуратуру" наразі встановлено, що штатна чисельність органів прокуратури України в межах фонду заробітної плати затверджується Генеральним прокурором України. Таким чином чисельність органів прокуратури в Україні нині залежить не від рівня злочинності, необхідності захисту інтересів держави та громадянина, а від фонду заробітної плати.

Зазначене вище положення, відповідно до якого Генеральному прокурору надано право визначати кількісний склад органів прокуратури, на нашу думку не узгоджується з приписами Конституції України (пункт 22 частини першої статті 85), згідно з якими чисельність та структуру органів правоохоронного і військового сектору держави затверджує Верховна Рада України.

У контексті реформування системи кримінальної юстиції України запровадження для формування органів прокуратури такого ж принципу, який наразі існує щодо Збройних Сил України, інших військових формувань та МВС України, є одним із важливих шляхів парламентського контролю за їх діяльністю. Тому, на нашу думку, чисельність органів прокуратури також повинна затверджуватись Верховною Радою України, як це й пропонується у даному законопроекті.

2. Попри те, що загальна ідея законопроекту заслуговує на підтримку, запропонована у ньому чисельність органів прокуратури України видається необгрунтовано заниженою та такою, що не відповідає обсягу повноважень, покладених на прокуратуру Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК), Законом України "Про прокуратуру" та іншими законодавчими актами.

Так, наприклад, поза увагою у законопроекті залишився той факт, що згідно з приписами нового КПК України 2012 р. на прокуратуру покладаються досить широкі повноваження щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням (це не враховуючи її повноважень стосовно нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян). Крім того, однією з основних функцій прокурора є підтримання державного обвинувачення в суді, і його участь в судових засіданнях зазвичай є обов'язковою (крім випадків, передбачених КПК - див. частину третю статті 36 цього Кодексу).

Опрос